Gazeta Warszawska, nr 150

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
4 VII 1864

Instytut Muzyczny Warszawski. Wczoraj miał miejsce drugi popis uczniów i uczennic Instytutu Muzycznego Warszawskiego. I tym razem zaszczycił takowy obecnością swoją JW. Namiestnik Królestwa, Hrabia Berg. Rozpoczął się popis o godzinie 1ej z południa, a to podług następującego programu: Felicyana Dawida „Pustynię” odśpiewała klassa chóralna męzka Dyrektora Moniuszki. Słynna ta oda-symfonia niegdyś, bo w roku 1845 (12 października) przez Operę Warszawską w tłómaczeniu Jasińskiego wykonaną była. Allegro z koncertu Kalkbrenera na dwa fortepiany, wykonały panny: Welinowicz i Gordziałkowska (z klassy Prof. Stolpego); Trio z opery Rossiniego „Semiramis“ odśpiewały pp.: Pashalis, Brzechffa i p. Grzywiński (z klassy Prof. Dobrskiego); Duet na 10 skrzypcach, Allarda, odegrali pp. Górski, Krieger, Ostrowski, Teodor Dietz, Pieńkowski, Ludwik Dietz, Różalski, Styczyński, Dąbski i Winiarski; Allegro z koncertu Herza odegrała na fortepianie Panna Fiedler (z klassy Prof. Stolpego); Scenę i Aryę Beethovena odśpiewała pani Jakowicka (z klassy Prof. Dobrskiego). Na tym zakończyła się część pierwsza popisu. Część drugą, rozpoczął duet na fortepian i skrzypce Osborna i Beriota, wykonany przez pannę Wandę Kątską uczennicę 8mioletnią (z klassy Prof. Brzowskiego) i Winiarskiego, ucznia 11-letniego (z klassy Dyr. Kątskiego); (…) po którym Aryę Donizettego z „Łucyi z Lammermooru“ odśpiewała pani Jakowicka, a ustępy z opery Gounoda „Filemon i Baucis” odśpiewany przez klassy chóralne Dyr. Moniuszki (od dni kilku słabością złożonego), popis zakończyły. I wczoraj jak na pierwszym popisie z zasłużoną zachętą przyjmowano młode talenta uczniów płci obojej. To przyjęcie życzliwe i ogólne zadowolenie nader licznego zgromadzenia osób, bo przeszło tysiąc wynoszącego, zawdzięczają uczniowie obok swej pracy i talentu, kształcącym ich w sztuce nauczycielom i Dyrektorowi Instytutu.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…