Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 78

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
4 IV 1864

Warszawa, 1 Kwietnia. - Jenerał Trepow zaprowadza nowe przepisy cenzury, nie tylko wszystkie pisma drukowe stać mają pod cenzurą, ale jeszcze afisze, anonse, kościelne i kupieckie obwieszczenia. Wszystko to musi wędrować do jego biura cenzuralnego. Nadto nikomu nie wolno mieć drukarni, litografii, kto nie posiada na nowo pozwolenia policyjnego. Na anonsy nałożyła policya podatek po kopiejce od 30 liter. Ponieważ skarb moskiewski jest pusty, przeto Trepow powiada, że go nawet z makówek zasilać należy. - Moskale myślą, że po tylu krwawych egzekucyach przez nich wykonanych na Polakach, bądź na szubienicy, bądź ołowiem i prochem tępionych, wywożonych do kopalni sybirskich, nadchodzi pora pojednania. Sądzą między innemi niektórzy, że Wielopolski przywołany, zakryłby może widok postaci moskiewskich, przypominających szubienice, do których Moskwa szczególniejszą czuje predilekcyą jako do narzędzi bizantyńskich duszenia, jak pisze gazet wrocławska. Dlatego ostatniemi czasy idąc w ślad za Murawiewem, każe Berg wieszać bez wyjątku. I tak Moskale powiesili znów dwie świeże ofiary polskie za miłość ojczyzny w Wieluniu, a trzy w Kalwaryi. (...) Przez Najwyższy rozkaz z dnia 15go Marca r. b. wice prezes rady stanu Królestwa radca tajny Arcimowicz i dyrektor główny prezydujący w komisyi spraw wewnętrznych, książę Czerkaski, przeznaczeni na członków urządzającego komitetu w Królestwie, z pozostawieniem przy zajmowanych obowiązkach. Były członek, rjazańskiego guberjaln. prezydyum do spraw włościańskich, radca stanu Draszusów, b. syndyk przy cesarskim St. Petersburgskim uniwersytecie radca kolegialny Kirytow; urzędnik departamentu gospodarczego ministeryum spraw wewn., asesor kolegjalny Subbotkin i dymisyonowany radca honorowy Filippeus zaliczają się nadliczbowemi urzędnikami w sekretaryacie stanu Królestwa Polskiego, z przeznaczeniem do zatrudnień w urządzającym komitecie Królestwa Polskiego.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…