„Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego” nr 62

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
14 III 1863

Gazeta wrocławska pisze z Michałowic pod d. 10. b. m. co następuje: Wiarogodny świadek, który jak wielu innych z ciekawości udał się do Michałowic z Krakowa, opowiadał nam bliższe szczegóły, co tam widział: ‘Pod Michałowicami ujrzał dawniejsze słupy nadgraniczne rosyjskie biało i czerwono świeżo pomalowane, rosyjskie orły pozrywane a polskiemi zastąpione. W gmachu celnym urzęduje młody powstaniec, który prowadzi kontrolę nad przejeżdżającymi, który mało zważa na przejeżdżających, a głównie pilnuje, aby do Krakowa nie przechodziły listy szkodliwe powstaniu. O godz. 9ej wieczorem granica zupełnie jest zamykaną przez powstańców, niewolno nikomu przebywać granicy ani do Krakowa, ani do Królestwa. Podróżny nasz spotkał na folwarku pod Michałowicami położonym a nazywającym się Wilkowice pikietę polską ułańską. Tam mu opowiadano, że połączone korpusy Langiewicza, Jeziorańskiego i Waligórskiego wynoszą 7000 ludzi i mają dział 8. Zaręczano przy tem, że Menotti Garibaldi przed 24 godzinami stanął w Goszczy. W boru pod Goszczą widział dwóch powieszonych, jednego chłopa, który wydał Moskalom rannego powstańca i kapitana rosyjskiego polskiego rodu, który udając przychylnego sprawie polskiej, szpiegował powstańców i donosił wszystko Moskalom, co się dzieje w obozie polskim. Oesterreichische Ztg. donosi, że jenerał Langiewicz w obozie w Goszczy przed kilku dniami odbył sąd wojenny nad oficerem rosyjskim, który wzięty do niewoli pod Staszowem, złożył przysięgę na wierność chorągwi polskiej i służył w szeregach polskich. Tymczasem uważano, że on tajemne prowadził rozmowy z chłopami. Z śledztwa pokazało się, że za ich pośrednictwem szpiegował wszystkie ruchy polskie i o nich donosił księciu Bagrationowi. Skutkiem wykrytej zdrady spełniono na nim wyrok śmierci wydany przez sąd wojenny.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…