„Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego” nr 55

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
6 III 1863

Kraków, 5. Marca. – Dzisiejszy Czas donosi, że wczoraj pod Pieskową Skałą (w Radomskiem, kilka mil na północ zachód od Krakowa) przyszło do bitwy między 800 powstańcami pod Jeziorańskim a Moskalami, którzy na niego w 2000 napadli. Po półtory godzinnej walce cofnął się Jeziorański na bliskie wzgórza zarosłe, gdzie aż do wieczora pozostał. Nie masz wiadomości bliższych, dokąd Jeziorański z Langiewiczem ruszyli. Pod Uniejowem niedaleko Miechowa przyszło także do bitwy. Kraków, 6. Marca. – Dzisiejszy Czas donosi: Wczoraj stoczył jenerał Langiewicz bitwę z Moskalami z Miechowa między Tarnową a Skałą, Moskali pobił na głowę, którzy cofnęli się do Słomnik. Część wojska Langiewicza ścigała Moskali do Słomnik, reszta pozostała w Smarzewicach. Paryż, 5. Marca wieczorem. – La France zaręcza, że rząd francuski napisał do rządu rosyjskiego, iż Francya spodziewa się po sprawiedliwości cesarza Aleksandra, że uspokoi Polskę gwarancyami odpowiedniemi traktatom. Spodziewają się jutro odpowiedzi cesarza rosyjskiego. – Pays utrzymuje, że wkrótce wyjdzie ukaz przywracający Królestwo Polskie z wielkim księciem Konstantym jako souverainem. Londyn, 5. Marca. – Nowojorski Times z d. 21. z. m. pisze, że rząd Stanów Północnych postanowił uważać każde uznanie Stanów Zjednoczonych za wypowiedzenie wojny. Spodziewają się po odroczeniu kongresu zmiany gabinetu w Waszyngtonie. – Donoszą z Szangai, że kontyngens francuski pod Ningpo poniósł klęskę i utracił swojego dowódzcę. Cesarz ratyfikował traktat handlowy z Prusami. – Uważano za prawdopodobny wybuch wojny domowej w Japanie. Itzehoe, Paryż, 3. Marca. – Zaręczają, że sprawozdanie odczytanem będzie w przyszłą sobotę w senacie o petycyach Polski dotyczących. Rozprawy mają się rozpocząć od dziś za dni 8. – Mówią, że w tuileryach panuje niezadowolenie, ponieważ gabinet berliński nie dał specyalnej odpowiedzi na depeszę francuską. Cesarz jednak miał oświadczyć pewnym dyplomatom, że wstrzyma się od własnej inicyatywy i ściśle chce trzymać się w sprawie polskiej Anglii i Austryi.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…