Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 227

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
29 IX 1863

Berlin, 28. Września. – N. Ztg pisze: potwierdza się wiadomość, że wytoczono śledztwo przedwstępne przeciw redaktorom wszystkich niemal dzienników berlińskich za umieszczenie wiadomej proklamacyi rządu narodowego warszawskiego z dnia 31. Lipca, a mianowicie na zasadzie § 65. prawa karnego, który wezwanie do zdrady stanu karze dwuletniem więzieniem w domu karnym. Proklamacyę tę, jak wiadomo tak konserwatywne, jako też liberalne dzienniki berlińskie wydrukowały, tak że nie tylko Kreuzzeitung, ale jeszcze oficyalna Nordd. Allg. Ztg pociągnięto do odpowiedzialności. Przypominamy przytem, że także niektóre wiedeńskie dzienniki wydrukowały tę proklamacyę i miały mieć sobie wytoczoną o to sprawę, ale we Wiedniu zaniechano w tej mierze śledztwa mając wzgląd na praktykę w całej europejskiej prasie pod tym względem. Szczecin, 26. Września. – Ostsee Ztg pisze: wedle telegraficznej wiadomości odebranej przez kolońską gazetę przepędzeni zostali Rosyanie pod Janowem na pruskie terytoryum w dn. 19. b. m. przez powstańców. Teraz piszą nam z Janowa (Johannisburga), że Polacy spalili trzy wsie, w których Rosyanie przebywali i 400 Rosyan uciekło do wsi sąsiedzkich pruskich. Wkrótce przybyli tam Polacy i zagrozili chłopom spaleniem ich wsi, jeżeli Moskali z nich nie wypędzą. Chłopi udali się z prośbą do landrata o wydalenie ze wsi Moskali za granicę. Wedle pogłoski zamierzali powstańcy spalić wszystkie wsie wzdłuż granicy, aby Moskale nie mieli nigdzie kryjówki i nie przeszkadzali posiłkom przychodzącym im z zagranicy. Toruń, 26. Września. – Dnia 23. bieżącego miesiąca zjawił się zastępca landrata z Torunia w asystencyi tłumacza i jednego żandarma w Ryńsku w celu aresztowania pana Józefa Iłowieckiego. Powodem do tego kroku ma być »podejrzenie o przedwstępne działania zmierzające ku zdradzie stanu.« P. Iłowiecki, pożegnawszy dom swój na czas nieograniczony, został eskortowanym do Torunia, zkąd nazajutrz koleją żelazną do Berlina go odstawiono.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…