Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 227

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
29 IX 1863

Berlin, 28. Września. – N. Ztg pisze: potwierdza się wiadomość, że wytoczono śledztwo przedwstępne przeciw redaktorom wszystkich niemal dzienników berlińskich za umieszczenie wiadomej proklamacyi rządu narodowego warszawskiego z dnia 31. Lipca, a mianowicie na zasadzie § 65. prawa karnego, który wezwanie do zdrady stanu karze dwuletniem więzieniem w domu karnym. Proklamacyę tę, jak wiadomo tak konserwatywne, jako też liberalne dzienniki berlińskie wydrukowały, tak że nie tylko Kreuzzeitung, ale jeszcze oficyalna Nordd. Allg. Ztg pociągnięto do odpowiedzialności. Przypominamy przytem, że także niektóre wiedeńskie dzienniki wydrukowały tę proklamacyę i miały mieć sobie wytoczoną o to sprawę, ale we Wiedniu zaniechano w tej mierze śledztwa mając wzgląd na praktykę w całej europejskiej prasie pod tym względem. Szczecin, 26. Września. – Ostsee Ztg pisze: wedle telegraficznej wiadomości odebranej przez kolońską gazetę przepędzeni zostali Rosyanie pod Janowem na pruskie terytoryum w dn. 19. b. m. przez powstańców. Teraz piszą nam z Janowa (Johannisburga), że Polacy spalili trzy wsie, w których Rosyanie przebywali i 400 Rosyan uciekło do wsi sąsiedzkich pruskich. Wkrótce przybyli tam Polacy i zagrozili chłopom spaleniem ich wsi, jeżeli Moskali z nich nie wypędzą. Chłopi udali się z prośbą do landrata o wydalenie ze wsi Moskali za granicę. Wedle pogłoski zamierzali powstańcy spalić wszystkie wsie wzdłuż granicy, aby Moskale nie mieli nigdzie kryjówki i nie przeszkadzali posiłkom przychodzącym im z zagranicy. Toruń, 26. Września. – Dnia 23. bieżącego miesiąca zjawił się zastępca landrata z Torunia w asystencyi tłumacza i jednego żandarma w Ryńsku w celu aresztowania pana Józefa Iłowieckiego. Powodem do tego kroku ma być »podejrzenie o przedwstępne działania zmierzające ku zdradzie stanu.« P. Iłowiecki, pożegnawszy dom swój na czas nieograniczony, został eskortowanym do Torunia, zkąd nazajutrz koleją żelazną do Berlina go odstawiono.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…