„Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego” nr 19

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
23 I 1863

„Journal de Petersburg” odpowiada na artykuł w „Morning Post” zamieszczony z dnia 15. b. m. co do sprawy przewozu broni w księstwach naddunajskich, że Rosya otwarcie działa, że nic nie tai. Sprzedano ulepszone flinty, które częścią do Hamburga i Lubeki, częścią do południowych arsenałów wysłano. 30 do 35,000 zakupił pewien prywatny Amerykanin w Cherzonie i wysłał je morzem. Przewieziono te flinty na osi przez księstwa naddunajskie i to nie po kryjomu. Rząd zresztą serbski ma prawo kupować broń, bo układ z r. 1851 nadaje jej prawo trzymania wojska narodowego. Księstwa naddunajskie i Serbia są wasalami porty, ale nie są poddanymi. Morning Post tylko obudza drażliwość, napędza portę do gwałtownych środków, które poprowadzić mogą do rewolucyi i wojny, zamiast się starać nakłonić portę do słuszności względem swoich wasalów.

„La France” twierdzi, że wojna między Turcyą a Rosyą wybuchnie. (...) Zaprzeczenie Patrie, stykającej się od niejakiego czasu z ambasadą rosyjską, było niesłuszne. Pewnem jest, że zmiana gabinetu tureckiego jest obrócona przeciw Rosyi i że oznacza nowe zwycięztwo sir Bulwera. Morning Post wyłożył dobrze politykę angielską na wschodzie. Anglia chce, aby Grecya była konstytucyjną a Turcya despotyczną. Anglia widzi zbawienie Turcyi w despotyzmie. Turcya zbroi się i Anglia ma ją do tego zachęcać. Rosya skarży się na to zbrojenie i obwinia Turcyę o podżeganie Czerkiesów i Dagestanu.

Znad granicy Królestwa Polskiego, dnia 22. Stycznia. – Wedle wiadomości z Warszawy mają się na wielu miejscach w Królestwie po borach znaczne kupy ludzi zbierać, mające na celu wywołanie powstania.

Zobacz także

02 IV 1863

Amnestja albo rzeź i konfiskata! Taką alternatywę stawia carat Polakom. Najprzód starał się poburzyć gmin prosty przeciw nim. W Królestwie…

01 IV 1863

Prawie w jednej chwili dowiedzieliśmy się o dyktaturze Langiewicza i o jej upadku. Żołnierz, co na polu bitwy orężem skarbił…

31 III 1863

Berlin, 28go marca. Izba deputowanych obradowała dziś ostatecznie nad petycyami. Jedna z nich odnosiła się do kwestyi polskiej. Ława ministrów…