„Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego” nr 19

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
23 I 1863

„Journal de Petersburg” odpowiada na artykuł w „Morning Post” zamieszczony z dnia 15. b. m. co do sprawy przewozu broni w księstwach naddunajskich, że Rosya otwarcie działa, że nic nie tai. Sprzedano ulepszone flinty, które częścią do Hamburga i Lubeki, częścią do południowych arsenałów wysłano. 30 do 35,000 zakupił pewien prywatny Amerykanin w Cherzonie i wysłał je morzem. Przewieziono te flinty na osi przez księstwa naddunajskie i to nie po kryjomu. Rząd zresztą serbski ma prawo kupować broń, bo układ z r. 1851 nadaje jej prawo trzymania wojska narodowego. Księstwa naddunajskie i Serbia są wasalami porty, ale nie są poddanymi. Morning Post tylko obudza drażliwość, napędza portę do gwałtownych środków, które poprowadzić mogą do rewolucyi i wojny, zamiast się starać nakłonić portę do słuszności względem swoich wasalów.

„La France” twierdzi, że wojna między Turcyą a Rosyą wybuchnie. (...) Zaprzeczenie Patrie, stykającej się od niejakiego czasu z ambasadą rosyjską, było niesłuszne. Pewnem jest, że zmiana gabinetu tureckiego jest obrócona przeciw Rosyi i że oznacza nowe zwycięztwo sir Bulwera. Morning Post wyłożył dobrze politykę angielską na wschodzie. Anglia chce, aby Grecya była konstytucyjną a Turcya despotyczną. Anglia widzi zbawienie Turcyi w despotyzmie. Turcya zbroi się i Anglia ma ją do tego zachęcać. Rosya skarży się na to zbrojenie i obwinia Turcyę o podżeganie Czerkiesów i Dagestanu.

Znad granicy Królestwa Polskiego, dnia 22. Stycznia. – Wedle wiadomości z Warszawy mają się na wielu miejscach w Królestwie po borach znaczne kupy ludzi zbierać, mające na celu wywołanie powstania.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…