Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 152

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
2 VII 1864

Z Kehl w badeńskiem donosi Ostsee Ztg, że celnicy przy rewizyi jednego kufra nadesłanego z Strazburga w Alzacyi do dalszej ekspedycyi do Frankfurtu n. M. znaleźli mnóstwo tymczasowych obligacyi powszechnego długu narodowego polskiego w sztukach po 40 zł. pol., w ogóle 1,200,000 złp. (200,000 tal.), które obłożyli aresztem. Okrzyczano te obligi za listy zastawne znikłe z ziemstwa kredytowego polskiego, gdy tymczasem się teraz okazuje, że to są obligacye wystawione przez komisyę polską długu narodowego i miały być wysłane do Polski, celem puszczenia ich w obieg. Rząd badeński postanowił kazać je zniszczyć. Obligacye te są na białym papierze wystawione, 6 cali długim, 3/2 cala szerokim, pięknie ozdobione z napisem: Obligacya powszechnego długu narodowego wystawiona na mocy dekretu rządu narodowego z dnia 10. Października i 15. Grudnia 1863. r. Pod tem jest liczba 40 złp., z obu zaś stron numer obligacyi. Jeszcze raz jest wypisana ta suma niżej, a pod tem z prawej strony nazwisko K. Ruprecht, komisarz rządu narodowego, a z lewej, Józef Ordęga, członek komisyi długu narodowego. Pod tem w środku r. 1863., z obu stron znajduje się pieczęć komisyi z herbem polskim, litewskim i ruskim z wieńcem laurowym. W rogach liczba 40. Na drugiej stronie jest po francusku i po polsku wydrukowanych 5 pierwszych artykułów dekretu rządu na rodowego dotyczących emisyi pożyczki. Są przytem sztuki obligacyi na 20 zł. pol. (…) Multany i Wołoszczyzna. Bukareszt, 26 Czerwca. Ks. Kuza przybywszy w powrocie do kraju, do Dziurdżewa, został przyjęty z wielkim entuzjazmem. Statek wojenny turecki, który się tam znajdował, powitał księcia salwami działowemi. W Bukareszcie przyjmowano Jego Wysokość z równym zapałem. W czwartek było tu trzęsienie ziemi. Wołoszczyzna zalana cała prawie wodami, mosty zniszczone i drogi nie do przebycia. Plon tegoroczny i wielka część dobytku zatonęły w wielu miejscach. Kilka dzielnic Bukaresztu także znajduje się pod wodą. Książę objeżdżał wczoraj konno ulice, ale na niektóre punkta mógł się tylko dostać na łodzi. Książę uorganizował pomoc dla dotkniętych powodzią, nakazał rozdzielić chleb i pieniądze i rozwinąć namioty na miejscach publicznych. Rezultaty polityczne carogrodziej podróży księcia sprawiły wielką radość w Rumunii. Konferencya w Carogrodzie potwierdziła ugodę zawartą między Portą a księciem Kuzą.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…