Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 148

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
29 VI 1863

Jak Murawiew i Annienków w prowincyach zabranych wykonywują proscriptiones Sullanae, a nawet je przesadzają, tak też nadejść miały z Petersburga podobne proskrypcye do Warszawy, a raczej przeciw Warszawie, ale je w tajemnicy chowają, zapewne aż do decyzyi w sprawie trzech not mocarstw zachodnich. Moskale rozgniewani ostatnią demonstracyą na pogrzebie drukarczyka zmarłego w skutek ran odniesionych odgrażają zamienieniem w gruzy Warszawy, a z nią pogrzebaniem rządu narodowego. – Gazeta kolońska podając protestacyą arcybiskupa warszawskiego Felińskiego z powodu powieszenia zakonnika Agrypina Konarskiego, przesłaną do główn. dyrektora w komisyi rządowej spraw duchownych i publicznego nauczania z dnia 12.Czerwca r. b ., którą dnia 26. Czerwca Monitor wydrukował pisze dalej: protęstacyą tę na piśmie poprzedziła ustna rozmowa z w. księciem Konstantym, której osnowę podały Neueste Nachrichten wiedeńskie i Ostdeutsche Post. Wielki książę słuchał przez czas niejaki spokojnie przedstawień arcybiskupa, nagle je potem przerwał i jakkolwiek dobierał arcybiskup jak najdelikatniejszych wyrazów, krzyknął na niego: nie, to niepodobna, chociażby nawet cała Polska miałaby się w kupę gruzu zamienić! Wielki książę pomiarkował się, był spokojniejszym, ale gdy arcybiskup wyrzekł: wówczas W w. Ks. Mci zabraknie na grabarzach, – natenczas znów wpadł w złość niepohamowaną i zdecydował o losie arcybiskupa. Wysłał go pod eskortą pułkownika żandarmeryi Sierzputowskiego do Petersburga na internacyą w Gaczinie. Nuncyusz papieski w Wiedniu doręczył hrabiemu Rechbergowi protestacyą arcybiskupa w d. 23. b. m., a ten przyrzekł udzielić ją cesarzowi. Monitor zaś wydrukował całą protestacyą. Są to bardzo ważne znaki.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…