Gazeta Rolnicza, nr 12

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
23 III 1864

Francja. - Powszechnie pogardzana i w zaniedbaniu będąca roślinka perz (chiendent) o długich i sęczkowatych korzonkach, zaledwie niekiedy używana do przygotowania napoju w niektórych słabościach, jest jednak bardzo pożyteczną i posiada niepospolite własności. Moniteur de Vagriculture donosi, że pewien aptekarz Paryzki, w obszernym wywodzie przedstawionym Towarzystwu zachęty, przekonywa jak roślina ta niesłusznie jest zaniedbaną. Zresztą wystąpienie to nie jest nowitą, jaż bowiem w roku 1811 doktór Leroy przedstawiał Towarzystwu rolniczemu ogromne pożytki dające się wyciągnąć z tej roślinki. Doktór Leroy w sprawozdaniu swojem donosił, że wydobywał z perzu tyle syropu, ile wynosiła czwarta część jego wagi. Z kwarty takiego syropu przez fermentację i dystylowanie otrzymywał kwartę wódki trzymającej 21 stopni, a 100 funtów perzu wydawało 10 kwart mąki takiej też mocy. Wódka ta była lepsza od żytniówki, w smaku zbliżała się do kirschenwasser, a za dodaniem syropu i aromatów można z niej wyrabiać doskonałe likwory. Co więcej, doktór Leroy z perzu sproszkowanego otrzymał mąkę, która za przemieszaniem do niej mąki ze zboża, dawała chleb wyborny. Tak więc w roślinie tej doktór Leroy, znalazł syrop, cukier, wódkę, likwor, mąkę i chleb. a kto wie, czy w nieznanej dziś roślince nie znalazłaby niebezpiecznego współzawodnika trzcina cukrowa, która sama nie jest niczem innym, jak olbrzymią rośliną trawiastą. Łatwo każdy zrozumie, jak wielkie pożytki możnaby w praktyce wydobyć z rośliny wszędzie prawie i bez żadnej uprawy rosnącej. Galicja. - Piszą ze Lwowa: Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie we Lwowie wydało z powodu księgosuszu następujące zawiadomienie: Komitet Towarzystwa gospodarstwa Galicyjskiego, podaje niniejszym do wiadomości pp. gospodarzy, zakomunikowany mu środek przeciw grasującej obecnie zarazie bydła „księgosuszem” zwanej. Recepta: Do jednej butelki kwasu ogórkowego dolej kwaterkę lnianego oleju, łyżkę tłuczonej soli glauberskiej i łyżkę salmiaku. Zadaj na raz jeden choremu bydlęciu, dorosłemu trzy butelki, dwuletniemu dwie butelki, a roczniakowi jedną butelkę. Po zadaniu przepędzaj bydlę przez minut 15 do 20. Do ośmiu godzin bydle powinno jeść, pić i być zdrowe. Gdyby zaś nie było ulgi, powtórzyć lekarstwo.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…