Gazeta Narodowa, nr 3

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
05 I 1864

Austrja. Obok artykułów, na uspokojenie powszechne wymierzonych, znajdujemy w dziennikach ministerialnych długie wywody o bandach rabusiów w Węgrzech. Odznacza się w tym względzie Gen. Correspondent, tudzież niektóre węgierskie półurzędowe czasopisma. Ungarishie Nachrichten przynoszą na czele artykuł, poświęcony wyłącznie temu zjawisku, które mimo sądów doraźnych, stanu wojennego, żandarmerji it. p. środków zaczyna przybierać zastraszające rozmiary. Głównym teatrem działań opryszków węgierskich jest komitat Somogy. Prowadzą oni tam formalną partyzantkę z wojskiem i z żandermerją, będąc uzbrojeni w doskonałą broń palną, gdzieniegdzie w sztućce Lefancheaux. rewolwery, pałasze, sztylety i t. d. Operują bądź konno, bądź pieszo. Dziwna jest także obojętność ludności, osiadłej w tamtych okolicach, na wycieczki tych band. Zdarza się nieraz, że kilku zbrojnych opryszków przybywa do wsi, a nawet do miasteczka, chwyta jednego łub drugiego mieszkańca, podejrzanego im o denuncjację lub szpiegostwo i wiesza bez ceremonii, a ludność patrzy na to z założonemi rękoma. Wojsko lub żandarmerja ścigając bandy stacza z nimi niekiedy potyczki najnormalniejsze, przyczem po stronie żandarmerji bywa strata większa aniżeli po stronie opryszków. Z urzędowych wykazów o czynnościach żandarmerji na Węgrzech przytacza Surgony następujące data. W przeciągu czasu od września r. 1862 do grudnia r. 1863 w walkach z opryszkami poległo 7 żandarmów, a 12 zostało rannych. Opryszków zaś padło na śmierć zabitych także 7, rannych 8. W tym samym przeciągu czasu schwytano 209 indywiduów, posądzonych o rabunek lub morderstwo połączone z rabunkiem. Z tej liczby powieszono 52; 36 schwytała żandarmerja z własnego popędu (ans eigenem Antriebe), 15 zaś przytrzymała na rozkaz władz. Tylko jeden zdarzył się wypadek, iż napadnięty sam przytrzymał winowajcę i oddał władzom bezpieczeństwa.

 

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…