Gazeta Lwowska, nr 77

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
5 IV 1864

Rosya. Petersburg , 31. marca. (Przegląd gwardyi na 50letnią pamiątkę wkroczenia wojsk rosyjskich do Paryża. - Różne wiadomości.)

Dziś odbył się przed monumentem Cesarza Aleksandra I. przegląd gwardyi na pamiątkę 50letnią wkroczenia wojsk rosyjskich do Paryża. Ruski Inwalid pisze, iż każdy naród ma właściwy sposób obchodzenia świetnych wspomnień. We Francyi i Anglii wystawiają pomniki dla zachowania pamiątki odniesionych zwycięstw, mosty i ulice noszą nazwy tych zwycięstw, w Rosyi zaś czyny bohaterskie żyją w sercach ludu i obchód ich ma miejsce przez przegląd wojskowy. Dziennik powyższy oskarża ministra wołoskiego Kogalniczana o wyraźne sympatye dla rewolucyjnej Polski, przypomina jednak, iż gdy rewolucyonistom droga przez Galicje zamkniętą została, tylko przez Bessarabię, Wołyń i Podole wkroczyć by mogli, a w tych prowincyach ludność im wcale nie sprzyja. Wilno. (Reakcya.) Gazeta moskiewska pisze między innemi: „Wszyscy, którym się zdarzyło ostatniemi czasy przejeżdżać przez Wilno, jednozgodnie świadczą, ze kraj otrzymał zupełnie ruską fizyonomię. Należy przytem wspomnieć, że jenerał-gubernator mógł tylko działać takiemi środkami zarządu, jakie się znajdują w rozporządzeniu rządu ruskiego. Wszędzie ustaliła się cichość i zupełne bezpieczeństwo. Duchowieństwo prawosławne ożyło; wszystko co ruskie nabrało odwagi i podniosło głowę. Wszędzie teraz panuje język ruski. Po wsiach otwarto około 400 szkół ludowych. Szkoły miejskie są przekształcone, równie jak i żydowskie szkoły ludowe. Język wykładowy w szkołach żydowskich ruski. Żydzi nawet zaczęli z sobą mówić po rusku; dzieci ich gorliwie uczą się w szkołach języka ruskiego, a książki ruskie są przez nich rozkupvwane. Księgarnia niedawno otwarta w Wilnie, a znajdująca się pod zarzadem p. Gusiewa, astronoma tamecznego obserwatoryum, prowadzi, jak nam piszą, doskonale swe interesa. - Aktorzy Polacy graja sztuki narodowe ruskie, a teatr zawsze jest pełen.

 

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…