Gazeta Lwowska, nr 72

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
29 III 1864

Kopenhaga. 24. marca. (Messaż królewski przy zamknięciu sejmu. - Różne wiadomości.) Messsaż królewski przy zamknięciu sejmu odczytany był przez ministra spraw wewnętrznych. Powiedziano w niej: Zagrożenie gwałtu zmusiło przodków naszych do przyznania Holsztynowi i Laueuburgowi osobnego stanowiska w monarchii. Teraz nazywają złamaniem traktatów stan rzeczy przyznaniem tem sprowadzony. W imieniu tego złamania traktatów zaprowadzono egzekucyę w Holsztynie, zajęto Szleswik jako zastaw. Podczas egzekucyi Holsztyn stoi pod ochroną wojsk związkowych, a jednak zostawiają otwarte pole wszelkim rewolucyjnym wichrzeniom. Korzystając z zajęcia Szleswiku. postępują z krajem tym jak z prowincya austryacką lub pruską. Urzędników oddalają z posad masami, więżą pod pozorami nic nie znaczącemi. obchodzą się z nimi gorzej jak z prostym i zbrodniarzami. Hańbią i niszczą monument pogrzebowy walecznych wojowników naszych, zacierają imię nasze na budynkach publicznych, zakazują użycia wyrazu „królewski”. Danebrog ustąpić musi sztandarowi powstania z 1848 roku. Przepisy specyalne względem języka urzędowego w Szleswiku, naruszają prostemi nakazami władzy. Szleswicki sąd apelacyjny duński przeniesiony został do Kopenhagi. Lokale dla niego przysposabiają w zamku Chiristiansborg. Urzędowe doniesienia z dnia 25. marca głoszą, iż w Sundewitt ostatniej nocy nic się nie wydarzyło. Król. minister wojny i jenerał głównodowodzący robili przegląd pozycyi wojskowej, komendant Fryderycyi donosi, iż nieprzyjaciel ustąpił z bateryi. z których do twierdzy wczoraj ognia dawał i baterye te opuścił. W nocy pojawiały się tylko patrole, do których przednie straże duńskie strzelały. Postanowieniem ministra wojny, wyspa Fehmarn ogłoszona została w stanie blokady. Pułkownik Venturini, adjutant Garibaldego przybył do Kopenhagi, i udaje się do Alen. Według doniesienia z Frankfurtu n. M., Austrya i Prusy zezwoliły na konferencyę bez zawieszenia broni i bez poprzedniej podstawy. Konferencye wkrótce zebrać się mają.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…