Dziennik Warszawski, nr 148

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
1 VII 1864

W Anglji, na posiedzeniu izby niższej w dniu 28-ym czerwca, p. Disraeli zapowiedział, że następnego poniedziałku przedstawi wniosek adresu do królowej dla podziękowania jej za złożenie dokumentów dotyczących konferencji, z wyrażeniem zarazem ubolewania z tego powodu, że prace konferencji pozostały bez skutku, i że rząd nie był dosyć silnym, ażeby zabezpieczyć całość Danji. Adres ten ma dodać, że wpływ Anglji w Europie został osłabiony, a w skutek tego rękojmia pokoju zmniejszona. P. Kinglake zapowiedział, że zaproponuje poprawkę do tego wniosku. Następnie, tegoż dnia, członkowie opozycji w liczbie 231, zebrali się na meetingu, na którym lord Derby dobitnie oświadczył, że torysowie nie powinni popierać polityki wojowniczej. Times coraz więcej staje się pokojowym. W numerze z 28-go oświadcza on, między innemi, że Anglja nie ma prawa występować z interwencją, i gdyby go nawet miała, nie użyła by go, albowiem straciłaby w tem przedsięwzięciu całą swoją armję. a na Niemcach nic by nie wymogła. Wiener Ztg. z 25-go, który zna mowę mianą przez lorda Russella tylko z treści jaką podał telegraf, robi uwagę, że wobec zajęcia Jutlandji nie można bynajmniej przypuszczać, ażeby ministrowie angielscy mogli powiedzieć, że Austrja i Prusy zobowiązały się nie posunąć kroków nieprzyjacielskich poza granice księstw. Z widowni wojny ważna nadeszła wiadomość, mianowicie o zajęciu w dniu 29-tym z rana wyspy Alsen przez wojska pruskie. Według telegramu z Flensburga, w d. 29-ym o świcie, 11 pruskich bataljonów przeszło Alsensund po mostach urządzonych na pół nocy od Sonderburgu. Rolf Krake usiłował przeszkadzać przejściu, ale baterje pruskie zmusiły go do poddania się. Prusacy po zaciętej potyczce pokonali opór jaki spotkali na wyspie, i Duńczycy zostali zmuszeni do odwrotu. Straty Prusaków są mało znaczne. Drugi telegram donosi, że 4,000 Duńczyków dostało się do niewoli, ale Gazeta Krzyżowa Pruska nie ręczy za dokładność tej wiadomości.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…