Dziennik Powszechny: pismo urzędowe, polityczne i naukowe, nr 18

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
23 I 1864

Z Prowincji. - Siedlce d. 28 grudnia (9 stycznia) 1864 . W oddziale Węgrowskim panowała spokojność. Wysyłane oddziały partyzanckie przeciwko powstańcom nigdzie ich nie napotykały, lecz aresztowano kilkanaście osób, mających czynny udział w powstaniu. Liczniejszych band już nie ma,- lecz od czasu do czasu ukazują się pojedyńczo powstańcy i w małych gromadkach żandarmi wieszający, w celu zniesienia i ujęcia których, wysyłają się z różnych punktów partyzanckie oddziały ruchome. Nadto urządzają się straże wiejskie z podziałem wszystkich powiatów na gminy wojenne. W tych czasach mnóstwo ludności niższego stanu dobrowolnie powróciło z band,- stawiają się oni do miejscowych naczelników wojennych, gdzie składają przysięgę, a potem odsyłani zostają do miejsc stałego swego zamieszkania. - Wyrokiem Sądu wojennego polowego skazany został na karę śmierci przez powieszenie za należenie do bandy żandarm ów wieszających, Rudolf Frejtag pruski poddany, - który to wyrok wykonany został w Siedlcach w dniu 24 grudnia r. z. (5 stycznia r. b.). - Włocławek d. 5 (17) grudnia. Wyrokami Sądów wojennych polowych skazani zostali na karę śmierci przez powieszenie, pruscy poddani: Henryk Luckot i Teofil Raczkowski, tudzież mieszkaniec m. Przedcza w powiecie Włocławskim, Ignacy Czekarski z m. Lubania w tym że powiecie, Walenty Kapczyński, za czynny udział w powstaniu i należenie do band żandarmów wieszających, - które to wyroki wykonane zostały w dniu 4 (16) stycznia r. b. w m. Włocławku. - Radom d. 5 (17) stycznia r. b. W dniu 31 grudnia r. z. (12 stycznia r. b.) banda powstańców w przechodzie swym przez wieś Lubaszewo zrabowała w dwóch tamecznych kolonjach u sołtysów kwotę rs. 54 kop. 9. W Kielcach w październiku r. z. zdjęto żałobę na cztery dni przed wydaniem w tej mierze rozporządzenia, zdaje się dla tego, ażeby uniknąć kary pieniężnej.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…