Dziennik Powszechny: pismo urzędowe, polityczne i naukowe, nr 18

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
23 I 1864

Z Prowincji. - Siedlce d. 28 grudnia (9 stycznia) 1864 . W oddziale Węgrowskim panowała spokojność. Wysyłane oddziały partyzanckie przeciwko powstańcom nigdzie ich nie napotykały, lecz aresztowano kilkanaście osób, mających czynny udział w powstaniu. Liczniejszych band już nie ma,- lecz od czasu do czasu ukazują się pojedyńczo powstańcy i w małych gromadkach żandarmi wieszający, w celu zniesienia i ujęcia których, wysyłają się z różnych punktów partyzanckie oddziały ruchome. Nadto urządzają się straże wiejskie z podziałem wszystkich powiatów na gminy wojenne. W tych czasach mnóstwo ludności niższego stanu dobrowolnie powróciło z band,- stawiają się oni do miejscowych naczelników wojennych, gdzie składają przysięgę, a potem odsyłani zostają do miejsc stałego swego zamieszkania. - Wyrokiem Sądu wojennego polowego skazany został na karę śmierci przez powieszenie za należenie do bandy żandarm ów wieszających, Rudolf Frejtag pruski poddany, - który to wyrok wykonany został w Siedlcach w dniu 24 grudnia r. z. (5 stycznia r. b.). - Włocławek d. 5 (17) grudnia. Wyrokami Sądów wojennych polowych skazani zostali na karę śmierci przez powieszenie, pruscy poddani: Henryk Luckot i Teofil Raczkowski, tudzież mieszkaniec m. Przedcza w powiecie Włocławskim, Ignacy Czekarski z m. Lubania w tym że powiecie, Walenty Kapczyński, za czynny udział w powstaniu i należenie do band żandarmów wieszających, - które to wyroki wykonane zostały w dniu 4 (16) stycznia r. b. w m. Włocławku. - Radom d. 5 (17) stycznia r. b. W dniu 31 grudnia r. z. (12 stycznia r. b.) banda powstańców w przechodzie swym przez wieś Lubaszewo zrabowała w dwóch tamecznych kolonjach u sołtysów kwotę rs. 54 kop. 9. W Kielcach w październiku r. z. zdjęto żałobę na cztery dni przed wydaniem w tej mierze rozporządzenia, zdaje się dla tego, ażeby uniknąć kary pieniężnej.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…