„Dziennik Powszechny” nr 39

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
18 II 1863

WIADOMOŚCI ROZMAITE

– Dzień wczorajszy był chłodny i niepogodny, niebo zachmurzone. Średnia temperatura dnia jest l 3/10 stop. R. zimna; największe zimno w nocy wynosiło 2 2/5, najmniejsze popołudniu 3/5 stop. R . Barometr zwolna opadał, średnia jego wysokość jest 762,84 milimetrów. Wiatr panował mierny zachodni.

W nocy z dnia 4 na 5 listopada r.z., w lasie pomiędzy wsiami: Cieciersk, w pow. Mławskim, i Karsy, w pow. Płockim, dwaj nieznani ludzie napadli na starozakonnego Hila Falkowskiego, wyrobnika z miasta Drobina, który powracał z jarmarku w Raciążu, a powaliwszy go na ziemię, odebrali mu pięć rubli jakie miał przy sobie, następnie poderżnęli mu gardło i pozostawiwszy go, odeszli. –Falkowski mimo to nie utracił życia; krwią zbroczony, doszedł do miasta Drobina i stawił się przed Burmistrzem, który przede wszystkiem zarządził udzielenie mu potrzebnej pomocy lekarskiej. Następnie dla wykrycia sprawców tego czynu, Burmistrz z Wójtami gmin ościennych, udał się na miejsce wypadku we wsi Cieciersk przyaresztował niejakiego Zdrojewskiego, tułającego się po różnych miejscach bez żadnej legitymacji, poszlakowanego o kilkakrotne kradzieże, a który ściągnął na siebie podejrzenie o popełnienie rzeczonego napadu, gdyż odzież jego była krwią zbroczona; – przyaresztowano także trzech cyganów, poszlakowanych o ten napad, ci bowiem tejże samej nocy przebywali we wsi Cieciersk, nad ranem zbiegli za miasto Raciąż, a obwinieni o różne kradzieże i ucieczkę z transportu, poszukiwani byli przez Sądy .

– W ciągu upłynionego roku urodziło się w mieście tutejszem dzieci 12 210, z tych płci męzkiej 6131, płci żeńskiej 6079. [...] W tej liczbie było w małżeństwie spłodzonych 10 686, z nieślubnych związków 1524. W tym że roku umarło w mieście tutejszem osób 9 227, a mianowicie mężczyzn 4842, kobiet 4345. W tej liczbie chrześcijan 7180, starozakonnych 2057.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…