„Dziennik Powszechny” nr 39

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
18 II 1863

WIADOMOŚCI ROZMAITE

– Dzień wczorajszy był chłodny i niepogodny, niebo zachmurzone. Średnia temperatura dnia jest l 3/10 stop. R. zimna; największe zimno w nocy wynosiło 2 2/5, najmniejsze popołudniu 3/5 stop. R . Barometr zwolna opadał, średnia jego wysokość jest 762,84 milimetrów. Wiatr panował mierny zachodni.

W nocy z dnia 4 na 5 listopada r.z., w lasie pomiędzy wsiami: Cieciersk, w pow. Mławskim, i Karsy, w pow. Płockim, dwaj nieznani ludzie napadli na starozakonnego Hila Falkowskiego, wyrobnika z miasta Drobina, który powracał z jarmarku w Raciążu, a powaliwszy go na ziemię, odebrali mu pięć rubli jakie miał przy sobie, następnie poderżnęli mu gardło i pozostawiwszy go, odeszli. –Falkowski mimo to nie utracił życia; krwią zbroczony, doszedł do miasta Drobina i stawił się przed Burmistrzem, który przede wszystkiem zarządził udzielenie mu potrzebnej pomocy lekarskiej. Następnie dla wykrycia sprawców tego czynu, Burmistrz z Wójtami gmin ościennych, udał się na miejsce wypadku we wsi Cieciersk przyaresztował niejakiego Zdrojewskiego, tułającego się po różnych miejscach bez żadnej legitymacji, poszlakowanego o kilkakrotne kradzieże, a który ściągnął na siebie podejrzenie o popełnienie rzeczonego napadu, gdyż odzież jego była krwią zbroczona; – przyaresztowano także trzech cyganów, poszlakowanych o ten napad, ci bowiem tejże samej nocy przebywali we wsi Cieciersk, nad ranem zbiegli za miasto Raciąż, a obwinieni o różne kradzieże i ucieczkę z transportu, poszukiwani byli przez Sądy .

– W ciągu upłynionego roku urodziło się w mieście tutejszem dzieci 12 210, z tych płci męzkiej 6131, płci żeńskiej 6079. [...] W tej liczbie było w małżeństwie spłodzonych 10 686, z nieślubnych związków 1524. W tym że roku umarło w mieście tutejszem osób 9 227, a mianowicie mężczyzn 4842, kobiet 4345. W tej liczbie chrześcijan 7180, starozakonnych 2057.

Zobacz także

02 IV 1863

Amnestja albo rzeź i konfiskata! Taką alternatywę stawia carat Polakom. Najprzód starał się poburzyć gmin prosty przeciw nim. W Królestwie…

01 IV 1863

Prawie w jednej chwili dowiedzieliśmy się o dyktaturze Langiewicza i o jej upadku. Żołnierz, co na polu bitwy orężem skarbił…

31 III 1863

Berlin, 28go marca. Izba deputowanych obradowała dziś ostatecznie nad petycyami. Jedna z nich odnosiła się do kwestyi polskiej. Ława ministrów…