Dziennik Powszechny, nr 119

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
28 V 1863

Turcja. Konstantynopol, 14 Maja. Etykieta turecka przepisuje, że harem i dygnitarze państwa powinni obdarzyć podarunkiem Sułtana, gdy ten wraca z podróży. Dawniej ofiarowano zwykle Padyszachowi w podobnym wypadku świetny powóz, piękne konie, kosztowne munsztuki bursztynowe, rzędy na konie lub broń wytworną. Obecnie matka Sułtana, która po swym synie, ma największe w kraju poważanie, podała myśl, ażeby zamiast kosztownych a nieużytecznych podarunków, harem ofiarował Sułtanowi pewną ilość karabinów Minie. Za tym przykładem poszli ministrowie i inni dygnitarze. Zdaje się atoli że Abdul-Azis pozbył się już zupełnie ducha bohaterskiego, jakim niegdyś, jak sam mniemał, był ożywiony, i stał się hardziej niż którykolwiek z jego poprzedników zniewieściałym. Wobec takich okoliczności, przesilenie w gabinecie nie tak prędko nastąpi. Fuad Pasza jest i długo jeszcze będzie duszą ministerstwa tureckiego, jakkolwiek nie piastuje najwyższego po swym monarsze urzędu, tak iż pozostali ministrowie równi mu są w godności. Osman-Pasza, gubernator Bośni, odbył niedawno podróż wzdłuż Sawy i Driny. Wycieczka ta miała, jak zapewniają, na celu inspekcję nowych dróg militarnych pomiędzy Zwornikiem, Wyszegradem, Srebrenicą it.d. W tej chwili, Osman-Pasza gromadzi wszystkich rekrutów bośniackich i odbywa ich inspekcję dla przekonania się, czy są należycie uekwipowani. Turcja fortyfikuje nieustannie brzegi Driny, wzdłuż granicy serbskiej. Wszystkie te przygotowania wymierzone są widocznie przeciw Serbji, jakkolwiek wątpić należy, ażeby Turcja, w obecnem swem położeniu, mogła niezwłocznie przedsięwziąć cokolwiek przeciw temu księztwu, które jakkolwiek hołdujące państwu Ottomańskiemu, dąży atoli do coraz większej niepodległości.

Zobacz także

31 V 1863

Korrespondencja Kurjera Niedzielnego. Szanowny Redaktorze! W liście zamieszczonym w Kurjerku Niedzielnym z d. 3 maja r. b. Nr. 17, położenie…

30 V 1863

Na najbliższem nas polu walki nie przyszło wczoraj do spodziewanego starcia w okolicy Proszowic i Słomnik: konny hufiec Bończy, który…

11 VI 1863

Berlin, 10. Czerwca. – Podanie londyńskiego Observera, że noty jednobrzmiące trzech mocarstw odeszły do Petersburga, zostało zbite przez dzienniki wiedeńskie.…