Dziennik Powszechny, nr 119

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
28 V 1863

Turcja. Konstantynopol, 14 Maja. Etykieta turecka przepisuje, że harem i dygnitarze państwa powinni obdarzyć podarunkiem Sułtana, gdy ten wraca z podróży. Dawniej ofiarowano zwykle Padyszachowi w podobnym wypadku świetny powóz, piękne konie, kosztowne munsztuki bursztynowe, rzędy na konie lub broń wytworną. Obecnie matka Sułtana, która po swym synie, ma największe w kraju poważanie, podała myśl, ażeby zamiast kosztownych a nieużytecznych podarunków, harem ofiarował Sułtanowi pewną ilość karabinów Minie. Za tym przykładem poszli ministrowie i inni dygnitarze. Zdaje się atoli że Abdul-Azis pozbył się już zupełnie ducha bohaterskiego, jakim niegdyś, jak sam mniemał, był ożywiony, i stał się hardziej niż którykolwiek z jego poprzedników zniewieściałym. Wobec takich okoliczności, przesilenie w gabinecie nie tak prędko nastąpi. Fuad Pasza jest i długo jeszcze będzie duszą ministerstwa tureckiego, jakkolwiek nie piastuje najwyższego po swym monarsze urzędu, tak iż pozostali ministrowie równi mu są w godności. Osman-Pasza, gubernator Bośni, odbył niedawno podróż wzdłuż Sawy i Driny. Wycieczka ta miała, jak zapewniają, na celu inspekcję nowych dróg militarnych pomiędzy Zwornikiem, Wyszegradem, Srebrenicą it.d. W tej chwili, Osman-Pasza gromadzi wszystkich rekrutów bośniackich i odbywa ich inspekcję dla przekonania się, czy są należycie uekwipowani. Turcja fortyfikuje nieustannie brzegi Driny, wzdłuż granicy serbskiej. Wszystkie te przygotowania wymierzone są widocznie przeciw Serbji, jakkolwiek wątpić należy, ażeby Turcja, w obecnem swem położeniu, mogła niezwłocznie przedsięwziąć cokolwiek przeciw temu księztwu, które jakkolwiek hołdujące państwu Ottomańskiemu, dąży atoli do coraz większej niepodległości.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…