Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
28 VI 1864

Rosya. Dziennik giełdowy petersburski Birżewyja Wiedomosti podaje następującą komuuikacyę urzędową: „Z powodu niedopełnienia przez Bucharskiego emira przyjętych przez niego zobowiązań względem Rosyi, oraz zatrzymania rosyjskich poddanych i cudzoziemskich podróżnych przybyłych do Chanatu z Kirgizkich stepów, zostało wydane rozporządzenie, aby, aż do czasu wypełnienia przez emira słusznych żądań Rosyi, bucharscy kupcy nie byli przepuszczeni do Moskwy i innych wewnętrznych miast cesarstwa, jako też na główne jarmarki. Wskutek powyższego rozporządzenia, bucharskie towary, w tej liczbie bawełna, nie przekroczą Orenburga, jeżeli nie będą tamże przez rosyjskich kupców nabyte. Rozporządzenie to, zdaje się zwiastować odnowienie działań wojennych przeciw Bucharyi i Chiwie, które dopiero z początkiem powstania zostały przerwane. Tym razem jednak, przy uśmierzeniu Kaukazu i słabości Europy, podbój rosyjski nie zechce ograniczyć się małemi nabytkami, lecz się posunie w głąb Azyi. Anglia w tym punkcie jest bardzo interesowaną nie tylko z obawy o Indye Wschodnie, ale także z powodu bawełny, której dowóz zabezpieczyła sobie przed rokiem osobną umową zawartą za wpływem Persyi, która ze swej strony bucharską bawełnę uwolniła od cła tranzytowego. Dopóki wojna amerykańska pozbawia Anglię możności zasilania stamtąd swych fabryk, wzgląd ten nie może być dla niej obojętnym.

Prusy. (...) „Pożegnanie królewskie. Król Wilhelm wyjechał znów 18go czerwca do wód do Karlsbadu w Czechach, gdzie go w przeszłym roku - tak pocieszające wzmocnienie i ożywienie spotkało. Tym razem mógł król puścić się w drogę pod szczęśliwszemi wróżbami i w weselszem usposobieniu niż poprzednio. W zeszłym roku przepisano mu kuracyę karlsbadzką w skutku dłuższej groźnej choroby, i nie obeszło się bez obaw, czy użycie tak silnego źródła przyniesie mu spodziewane wzmocnienie.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…