Czas, nr 158

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
15 VII 1863

Schodząc na drogę obraną dotąd przez dyplomacyę w sprawie polskiej i rozumując ze stanowiska sześciu punktów, dojść się musi do przekonania, iż właśnie w tym kierunku dwa są tylko ważne i prawdziwy doniosłość mające warunki, to jest: zawieszenie broni i konferencye. Od nich zależy przyszłość, od nich jedynie możność dalszej akcyi dyplomatycznej; one więc powinny być i z natury swej są przedwstępnemi warunkami. Bez nich ani kroku naprzód nie zdoła zrobić dyplomacja w dzisiejszym kierunku. Zawieszenie broni ma z tego punktu zapatrywania się, tylko względną doniosłość, opartą na przypuszczeniu, iż mocarstwa nie zechcą zebrać się w konferencyę, dopóki krew w Polsce będzie się lała. Zawieszenie więc broni jest ważne, bo jest pierwszym punktem do zwołania konferencyi. Konferencya zaś jest niezbędną, praktycznie biorąc rzeczy, dla załatwienia kwestyi: bez niej bowiem jakżeż rozwinąć, zastosować, zagwarantować nawet owe sześć punktów? jakże przekonać się o ich praktyczności? Nareszcie, jakiż inny sposób wysłuchania obudwóch stron? Nie wchodząc więc w ocenienie merytoryczne sześciu punktów, niezaprzeczoną jest rzeczą, w dzisiejszej sytuacyi dyplomatycznej jeno jest tylko prawdziwie ważne pytanie: Czy Rosya zezwoli na konferencyę? oraz Jaki stopień nacisku położą społem mocarstwa lub też każde z nich osobno na warunki armistycium i konferencyi. Przypuszczalne zastosowanie sześciu punktów, to rzecz daleka; lecz zwołanie konferencyi dla osądzenia i w celu załatwienia sprawy polskiej, a więc kwestyi, od której zależą dziś losy Europy, oto jądro sytuacyi, czy zechcemy się na nią zapatrywać ze stanowiska dzisiejszej akcyi dyplomatycznej, czy też z szerszego punktu widzenia. Czy Rosya przyjmie szczerze i bez zastrzeżeń konferencyę poddającą pod sąd europejski przeszłość, teraźniejszość i przyszłość kwestyi polskiej, oto pytanie, na które wolimy, aby raczej niedaleka przyszłość, niż my sami odpowiedziała. Lecz pewnem jest to, że mocarstwom, w razie nie przyjścia do skutku konferencyi, pozostaje tylko – albo upuścić sprawę polską – albo postawić ultimatum.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…