„Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej…”- widzialne i niewidzialne ślady Powstania Styczniowego w Rzeszowie.

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
3.04-14.06.2024 r.
Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, Rynek 12
Organizator: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

W terminie od 03.04.2024 r. do 14.06.2024 r. w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa odbędzie się cykl 35 lekcji muzealnych połączonych ze spacerem tematycznym na temat Powstania Styczniowego 1863/64 r. oraz udziału w nim Rzeszowa i jego mieszkańców. Uczestnicy zajęć – młodzież szkolna oraz uczniowie szkoły specjalnej będą mieli okazję zapoznać się z dziejami Powstania Styczniowego w ujęciu lokalnym, ale także poznać istniejące i nieistniejące ślady tego narodowowyzwoleńczego zrywu w Rzeszowie. Mieszkańcy zaboru austriackiego, także i Rzeszowa razem z Polakami z pozostałych zaborów walczyli o własny kraj, ale także mogli wspierać powstanie i powstańców na różne sposoby. Formą pomocy rzeszowian był nie tylko zaciąg ochotników, ale także m.in. zbieranie datków, zakup broni i amunicji oraz leczenie rannych powstańców.

 

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” oraz ze środków Województwa Podkarpackiego.

Zobacz także

15.06 – 15.09.2024
Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój

Bohater, artysta, święty. Powstaniec styczniowy, utalentowany malarz, opiekun nędzarzy. Tak można najkrócej opisać niezwykłą i do dziś fascynującą postać Adama…

16.06.2024
Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja naukowa pod nazwą "Honor i Pamięć", podczas, której  wygłoszone zostaną referaty na temat Powstania…

15.06.2024
Teren za Świetlicą w Golczowicach

15.06.2024 r. w Golczowicach w ramach zadania pn. „Równość – Wolność – Niepodległość” zostanie zorganizowana o godz. 16.30 rekonstrukcja obozu…