Wystawa „Stefan Bobrowski na ziemi rawickiej – upamiętnienie przywódcy Powstania Styczniowego”

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
1–31.05.2023
Rynek w Rawiczu, przy siedzibie Muzeum Ziemi Rawickiej
Organizator: Muzeum Ziemi Rawickiej

Wystawa „Stefan Bobrowski na ziemi rawickiej – upamiętnienie przywódcy powstania styczniowego” jest elementem projektu pod tym samym tytułem, realizowanego przez Muzeum Ziemi Rawickiej, dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Prezentacja wystawy wpisuje się w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego, a także pojedynku i śmierci jego politycznego przywódcy Stefana Bobrowskiego. Ekspozycja ma charakter edukacyjno-dokumentacyjny, popularyzuje wiedzę na temat genezy i przebiegu powstania, udziału w nim wybitnych Wielkopolan, życia oraz działalności niepodległościowej Stefana Bobrowskiego, z uwzględnieniem kontekstów regionalnych, takich jak pojedynek w okolicy Łaszczyna, lokalne miejsca pamięci dedykowane przywódcy „czerwonych”. Plenerowej ekspozycji towarzyszy katalog dostępny w Punkcie Informacji Turystycznej i Kulturalnej przy Muzeum Ziemi Rawickiej.

Zobacz także

1-30.06.2023
Muzeum Dwór w Dołędze, oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Wystawa planszowa pt. „Niedościgniony ideał zapału” Patriotyczne tradycje powstańcze regionu tarnowskiego, ukazuje najważniejsze zagadnienia związane z tematyką Powstania Styczniowego, ze…

11.06.2023
Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną dokumenty związane z osobą Jana Biesiadeckiego – powstańca roku 1863, który do zrywu wyszedł z oddziałem…

11.06.2023
Plac przy Szkole Podstawowej w Sąspowie

Zapraszamy na piknik historyczny połączony z gala finałową wręczenia nagród w konkursach szkolnych „Powstaniec Styczniowy w naszej małej ojczyźnie”.  …