Wystawa plenerowa prac uczestników konkursu „Nad Niemnem nie piórem pisane…”

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
9.09.2023
Zespół Dworski Turowa Wola
Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Zadaniem uczestników konkursu „Nad Niemnem nie piórem pisane…” było wybranie fragmentu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, który dotyczył powstańczej przeszłości rodów Korczyńskich lub Bohatyrowiczów lub cytatu mówiącego o znaczeniu nadniemeńskich mogił powstańców dla budowanie patriotycznych postaw lokalnej społeczności. Wybrany fragment miał stanowić materiał, do którego wykonana zostanie ilustracja. W obrębie artystycznej impresji musiał być przytoczony cytat, który został zilustrowany.

Wszystkie prace, które wzięły udział w konkursowych zmaganiach odznaczają się niezwykłą siłą przekazu, wskazują na dobrą znajomość dzieła literackiego i indywidualny sposób interpretacji słowa pisanego w formie impresji plastycznej.

Wystawa towarzyszy akcji Narodowego Czytania, podczas której czytane są dzieła tworzące kanon polskiej literatury. W roku 2023 przypomniane zostanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

    „To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu.

Bo przecież jej autorka nie tylko maluje szeroką panoramę rodzinnych Kresów, nie tylko przybliża folklor i szlacheckie zwyczaje, ale bardzo wyraźnie przywołuje też historię Rzeczypospolitej, a poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzimy w tym roku, doskonale oddaje przeżycia, emocje i dylematy ówczesnych Polaków. Dzięki temu obraz niepodległościowego zrywu, który w 1863 roku wybuchł przeciwko carskiemu zaborcy, na zawsze połączył się z tą książką, a sama powieść utrwaliła się w świadomości jako prawdziwa epopeja polskiego losu. […]

Zobacz także

5.05.2024 r.
Sala obrad Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Pl. Piłsudskiego 1

Koncerty ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru gminy Michałowice celebrowania obchodów 160 lat Powstania Styczniowego. W ramach wydarzenia wystąpią lokalni…

4.05.2024 r.
Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17A

Koncerty ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru gminy Zielonki celebrowania obchodów 160 lat Powstania Styczniowego. W ramach wydarzenia wystąpią lokalni…

12.04.2024 r.
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów po raz kolejny zaprasza na serię wydarzeń artystycznych, które będą zrealizowane w perłach dziedzictwa kulturowego – podkarpackich…