Widowisko historyczne „Czterech Braci”

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
10.02.2023
Plac nad rzeką Czarną koło kościoła św. Marcina w Połańcu
Organizator: Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu
udział bezpłatny

Na tle rozbitego obozu powstańczego ukazane zostaną scenki związane z historią Połańca podczas zrywu narodowego w 1863 r. Odbędzie się przemarsz oddziału Łopackiego przez Połaniec, czy ogłoszenie Powstania w Połańcu przez hrabiego Emila Rajskiego. Na koniec ukazane zostaną losy czterech przyrodnich braci: Stanisława Białobłockiego, który zginął pod Fajsławicami, Tertuliana Białobłockiego rozstrzelanego za organizację spisku w Rydze, Józefa Neumarka pochowanego w bratniej mogile po bitwie pod Zwierzyńcem oraz zesłanego na Sybir Lamberta Neumarka.

Zobacz także

15.06 – 15.09.2024
Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój

Bohater, artysta, święty. Powstaniec styczniowy, utalentowany malarz, opiekun nędzarzy. Tak można najkrócej opisać niezwykłą i do dziś fascynującą postać Adama…

16.06.2024
Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja naukowa pod nazwą "Honor i Pamięć", podczas, której  wygłoszone zostaną referaty na temat Powstania…

15.06.2024
Teren za Świetlicą w Golczowicach

15.06.2024 r. w Golczowicach w ramach zadania pn. „Równość – Wolność – Niepodległość” zostanie zorganizowana o godz. 16.30 rekonstrukcja obozu…