Widowisko historyczne „Czterech Braci”

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
10.02.2023
Plac nad rzeką Czarną koło kościoła św. Marcina w Połańcu
Organizator: Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu
udział bezpłatny

Na tle rozbitego obozu powstańczego ukazane zostaną scenki związane z historią Połańca podczas zrywu narodowego w 1863 r. Odbędzie się przemarsz oddziału Łopackiego przez Połaniec, czy ogłoszenie Powstania w Połańcu przez hrabiego Emila Rajskiego. Na koniec ukazane zostaną losy czterech przyrodnich braci: Stanisława Białobłockiego, który zginął pod Fajsławicami, Tertuliana Białobłockiego rozstrzelanego za organizację spisku w Rydze, Józefa Neumarka pochowanego w bratniej mogile po bitwie pod Zwierzyńcem oraz zesłanego na Sybir Lamberta Neumarka.

Zobacz także

5.05.2024 r.
Sala obrad Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Pl. Piłsudskiego 1

Koncerty ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru gminy Michałowice celebrowania obchodów 160 lat Powstania Styczniowego. W ramach wydarzenia wystąpią lokalni…

4.05.2024 r.
Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17A

Koncerty ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru gminy Zielonki celebrowania obchodów 160 lat Powstania Styczniowego. W ramach wydarzenia wystąpią lokalni…

12.04.2024 r.
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów po raz kolejny zaprasza na serię wydarzeń artystycznych, które będą zrealizowane w perłach dziedzictwa kulturowego – podkarpackich…