„RÓWNOŚĆ–WOLNOŚĆ–NIEPODLEGŁOŚĆ” – powiatowy konkurs literacko-plastyczny

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
13.04.2023
Dom Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, ul. Leśna 1
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach

Z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach organizuje dla młodzieży konkurs w dwóch dziedzinach: literackiej i plastycznej.

Uczestnicy części literackiej – uczniowie szkół średnich oraz najstarszych (VII i VIII) klas szkół podstawowych mają za zadanie napisać tekst dotyczący Powstania Styczniowego w jednej z czterech kategorii: wiersz, opowiadanie (do 10 stron), reportaż (5–7 stron) lub esej (5–7 stron). Termin składania prac (na papierze, w trzech kopiach): 13.04.2023.

W części plastycznej mogą wziąć udział uczniowie najstarszych klas (VI–VIII) szkół podstawowych powiatu olkuskiego lub ich rówieśnicy uczestniczący w pozaszkolnych zajęciach w miejscowych domach kultury. Każda placówka może zgłosić jedną osobę z każdej kategorii wiekowej. Zadaniem uczestników będzie wykonanie plakatu o tematyce Powstania Styczniowego, zawierającego cytat, aforyzm lub sentencję. Format plakatu: A2, technika dowolna. Prace będą wykonywane stacjonarnie, 17.04.2023 w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu. Materiały zapewniają organizatorzy, ale można dodatkowo przynieść własne.

Finał obu części konkursu odbędzie się 8.05.2023 w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu.

Patronat nad konkursem objęli starosta olkuski i wójt Gminy Klucze.

Zobacz także

15.06 – 15.09.2024
Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój

Bohater, artysta, święty. Powstaniec styczniowy, utalentowany malarz, opiekun nędzarzy. Tak można najkrócej opisać niezwykłą i do dziś fascynującą postać Adama…

16.06.2024
Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja naukowa pod nazwą "Honor i Pamięć", podczas, której  wygłoszone zostaną referaty na temat Powstania…

15.06.2024
Teren za Świetlicą w Golczowicach

15.06.2024 r. w Golczowicach w ramach zadania pn. „Równość – Wolność – Niepodległość” zostanie zorganizowana o godz. 16.30 rekonstrukcja obozu…