„Powrót do przeszłości w Dolinie Dłubni” – warsztaty rekonstrukcji

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
5.03.2023, 12.00
Imbramowice 119, budynek byłej Szkoły Podstawowej
Organizator: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż

Pierwsze spotkanie z cyklu międzypokoleniowych warsztatów animujących mieszkańców gminy do stworzenia rekonstrukcji wydarzeń lokalnych związanych z Powstaniem Styczniowym. Rekonstrukcja jest zaplanowana na 15 sierpnia 2023 r., tj. 160. rocznicę stracenia powstańców. Zostanie zaprezentowana w okolicy Starego Cmentarza, na którym znajduje się mogiła bohaterów. Warsztaty będą prowadzone do sierpnia, dwa razy w miesiącu po 5 h, zgodnie z opracowanym na pierwszym spotkaniu harmonogramem .

Zobacz także

15.06 – 15.09.2024
Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój

Bohater, artysta, święty. Powstaniec styczniowy, utalentowany malarz, opiekun nędzarzy. Tak można najkrócej opisać niezwykłą i do dziś fascynującą postać Adama…

16.06.2024
Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja naukowa pod nazwą "Honor i Pamięć", podczas, której  wygłoszone zostaną referaty na temat Powstania…

15.06.2024
Teren za Świetlicą w Golczowicach

15.06.2024 r. w Golczowicach w ramach zadania pn. „Równość – Wolność – Niepodległość” zostanie zorganizowana o godz. 16.30 rekonstrukcja obozu…