Podsumowanie Powiatowego Konkursu Literacko – Plastycznego „Równość – Wolność – Niepodległość” pod Patronatem Starosty Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
08.05.2023
Dom Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, ul. Leśna 1
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach

Podczas spotkania odczytane zostaną wyniki konkursu, a laureatom wręczone dyplomy i nagrody. Zaprezentowane zostaną nagrodzone prace literackie i prace plastyczne (wystawa). Celem organizacji takiego konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i jego dziedzictwie, włączenie mieszkańców gminy Klucze i powiatu olkuskiego w obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego, krzewienie wśród młodzieży idei patriotycznych i szacunku dla minionych pokoleń, upowszechnianie wiedzy o polskich bohaterach. W części literackiej konkursu istotne jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom, rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy, a w części plastycznej - rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwój umiejętności plastycznych uczestników oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno sztuk plastycznych.

Zobacz także

3.06.2023
Ogród Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zduńskiej Woli, al. Kościuszki 9

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli zaprasza na widowisko historyczne przybliżające udział zduńskowolan w Powstaniu Styczniowym. W programie diorama i inscenizacja historyczna.…

11.06.2023, 11.00
Stadion Gminny w Sędziejowicach, Sędziejowice-Kolonia 1

Bieg Pamięci Powstańców Styczniowych na 1863 metry został zorganizowany z myślą o dzieciach i młodzieży poniżej 15. roku życia, ale…

27.05.2023
Stadion sportowy w Starym Dzikowie, ul. Janusza Kusocińskiego

Z okazji rocznicy bitwy pod Kobylanką z maja 1863 r. na stadionie sportowym w Starym Dzikowie odtworzono obozowisko powstańcze, gdzie…