Podsumowanie Powiatowego Konkursu Literacko – Plastycznego „Równość – Wolność – Niepodległość” pod Patronatem Starosty Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
08.05.2023
Dom Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, ul. Leśna 1
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach

Podczas spotkania odczytane zostaną wyniki konkursu, a laureatom wręczone dyplomy i nagrody. Zaprezentowane zostaną nagrodzone prace literackie i prace plastyczne (wystawa). Celem organizacji takiego konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i jego dziedzictwie, włączenie mieszkańców gminy Klucze i powiatu olkuskiego w obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego, krzewienie wśród młodzieży idei patriotycznych i szacunku dla minionych pokoleń, upowszechnianie wiedzy o polskich bohaterach. W części literackiej konkursu istotne jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom, rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy, a w części plastycznej - rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwój umiejętności plastycznych uczestników oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno sztuk plastycznych.

Zobacz także

15.06 – 15.09.2024
Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój

Bohater, artysta, święty. Powstaniec styczniowy, utalentowany malarz, opiekun nędzarzy. Tak można najkrócej opisać niezwykłą i do dziś fascynującą postać Adama…

16.06.2024
Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja naukowa pod nazwą "Honor i Pamięć", podczas, której  wygłoszone zostaną referaty na temat Powstania…

15.06.2024
Teren za Świetlicą w Golczowicach

15.06.2024 r. w Golczowicach w ramach zadania pn. „Równość – Wolność – Niepodległość” zostanie zorganizowana o godz. 16.30 rekonstrukcja obozu…