Podsumowanie Powiatowego Konkursu Literacko – Plastycznego „Równość – Wolność – Niepodległość” pod Patronatem Starosty Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
08.05.2023
Dom Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, ul. Leśna 1
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach

Podczas spotkania odczytane zostaną wyniki konkursu, a laureatom wręczone dyplomy i nagrody. Zaprezentowane zostaną nagrodzone prace literackie i prace plastyczne (wystawa). Celem organizacji takiego konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i jego dziedzictwie, włączenie mieszkańców gminy Klucze i powiatu olkuskiego w obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego, krzewienie wśród młodzieży idei patriotycznych i szacunku dla minionych pokoleń, upowszechnianie wiedzy o polskich bohaterach. W części literackiej konkursu istotne jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom, rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy, a w części plastycznej - rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwój umiejętności plastycznych uczestników oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno sztuk plastycznych.

Zobacz także

12.04.2024 r.
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów po raz kolejny zaprasza na serię wydarzeń artystycznych, które będą zrealizowane w perłach dziedzictwa kulturowego – podkarpackich…

27.04.2024 r.
Nadleśnictwo Waliły – Szlak Powstania Styczniowego

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej, leśnej wyprawie po Puszczy Knyszyńskiej. 27 kwietnia - w przededniu rocznicy Bitwy pod Waliłami -…

19.04.2024 r.
: Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach, ul. Bursztyna 1

W dniu 19.04.2024 r. o godzinie 10:00 w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach odbędzie się wernisaż wystawy pod…