Podsumowanie Powiatowego Konkursu Literacko – Plastycznego „Równość – Wolność – Niepodległość” pod Patronatem Starosty Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
08.05.2023
Dom Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, ul. Leśna 1
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach

Podczas spotkania odczytane zostaną wyniki konkursu, a laureatom wręczone dyplomy i nagrody. Zaprezentowane zostaną nagrodzone prace literackie i prace plastyczne (wystawa). Celem organizacji takiego konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i jego dziedzictwie, włączenie mieszkańców gminy Klucze i powiatu olkuskiego w obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego, krzewienie wśród młodzieży idei patriotycznych i szacunku dla minionych pokoleń, upowszechnianie wiedzy o polskich bohaterach. W części literackiej konkursu istotne jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom, rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy, a w części plastycznej - rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwój umiejętności plastycznych uczestników oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno sztuk plastycznych.

Zobacz także

03.09.2023
Chojewo 102, 17-120 Chojewo

W kościele parafialnym w Chojewie odbędzie się koncert upamiętniający 160 rocznicę Powstania Styczniowego. Zaprezentowane zostaną autorskie utwory muzyczne Andrzeja Kołakowskiego…

25.09-09.10.2023
Plac przy Muzeum Śląskim w Katowicach, ul. Dobrowolskiego 1

  W jaki sposób kobiety brały udział w Powstaniu Styczniowym? Co wspólnego z insurekcją 1863 roku ma kwiat nieśmiertelnika? Czy…

17.09.2023
Boisko Szkoły Podstawowej w Skomlinie

Zapraszamy na niezwykłe wydarzenie, które przywróci pamięć zapomnianym bohaterom i ożywi historię naszego regionu. W dniu 17 września 2023 r.…