Miejsca Pamięci Powstania Styczniowego na Ziemi Łukowskiej – katalog

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
od 15.05.2023
Muzeum Regionalne w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19
Organizator: Muzeum Regionalne w Łukowie

W Muzeum Regionalnym w Łukowie dostępny jest bezpłatny kolorowy katalog ,,Miejsca Pamięci Powstania Styczniowego na Ziemi Łukowskiej”. Publikacja zawiera fotografie 30 miejsc pamięci na terenie powiatu łukowskiego, powstałych od czasów samej insurekcji aż do współczesności: od powstańczych mogił, zachowanych na cmentarzach lub przy lokalnych drogach (są to zarazem najstarsze groby żołnierskie na naszych ziemiach, które przetrwały do dziś), poprzez pomniki stawiane w latach międzywojennych i na stulecie wybuchu powstania, aż po te z ostatnich 30 lat.

Katalog został wydany w ramach projektu ,,Marzenia o Niepodległej Polsce – 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Łukowskiej”. Projekt dofinansowany ze środków Biura Programu „Niepodległa” w ramach programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863–1864”.

Zobacz także

27.05.2023
Stadion sportowy w Starym Dzikowie, ul. Janusza Kusocińskiego

Z okazji rocznicy bitwy pod Kobylanką z maja 1863 r. na stadionie sportowym w Starym Dzikowie odtworzono obozowisko powstańcze, gdzie…

03.06.2023, 12.00
Dwór z Drogini w skansenie w Wygiełzowie

Podczas inscenizacji historycznej zostaną przypomniane wydarzenia związane z powstaniem styczniowym oraz postacie uczestników walk z terenu Powiatu Chrzanowskiego. Współorganizatorami wydarzenia…

5.06-18.08.2023
Rynek w Miechowie

Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na temat wydarzeń z okresu powstania, poznać sposób walki ówczesnych oddziałów powstańczych, poczuć klimat obozu…