Konkursy o Powstaniu Styczniowym

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
1.03–30.09.2023
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102
Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

W roku 2023 przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, najdłuższego i najbardziej krwawego zrywu narodowowyzwoleńczego narodu polskiego przeciwko imperialnej Rosji carskiej. Aby nadać obchodom tego, tak ważnego w dziejach Polski wydarzenia właściwą rangę Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Piłsudskiego w Łodzi przygotowała dla osób z Łodzi i województwa łódzkiego cykl imprez o zróżnicowanym charakterze i dostosowanych do potrzeb użytkowników Biblioteki w różnym wieku. Od 01.03.2023 rozpoczynamy nabór prac do trzech konkursów nawiązujących do dramatycznych wydarzeń lat 1863–1864:

- literacki „Został w lesie krzyż żelazny…” - na opowiadanie o tematyce związanej z przebiegiem Powstania Styczniowego na terenie Łodzi i woj. łódzkiego;

- konkurs literacko-plastyczny „Nad Niemnem nie piórem pisane …” - na ilustrację do fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – polegający na wybraniu cytatu odnoszącego się do powstańczej przeszłości rodów Korczyńskich i Bohatyrowiczów lub znaczenia nadniemeńskich mogił powstańczych dla budowania postaw lokalnej społeczności;

- konkurs plastyczny „Ojczyzna i historia Was nie zapomni” - na projekt znaku graficznego do oznaczania mogił powstańców styczniowych.

Konkursy zostaną przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych:

- młodzież klas 7-8 szkoły podstawowej i licealna;

- młodzież pozaszkolna i osoby dorosłe.

Regulaminy, formularze zgłoszeniowe i terminy przyjmowania prac konkursowych dostępne są na stronie www.wbp.lodz.pl

Szczegółowych informacji na temat konkursów udziela Dział Informacji Naukowej tel. 42 663 03 33 lub 42 663 03 47; email: informacja@wbp.lodz.pl

Zobacz także

23.09.2023
Plac pokoszarowy obok Mediateki Piotrków Trybunalski

W Piotrkowie Trybunalskim odbyła się gra miejska o Powstaniu Styczniowym. Uczestnicy przespacerują się po terenie miasta gdzie rozlokowane będą kolejne…

17.09.2023
okolice Czarnej koło Łańcuta

W Czarnej koło Łańcuta ę gra terenowa pod hasłem ,,Michał Smok” zakończyła projekt pt. ,,Ciche bohaterki”. Wzięło w niej udział…

16.09.2023
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku Zdroju, Orła Białego 17, 28-100 Busko-Zdrój

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego „Ponidzie" przekazało do Miejsko-Gminnej Biblioteki w Busku Zdroju trzy bezpłatne komplety książek zawierających wspomnienia uczestników Powstania Styczniowego: -…