„Hu Ha!!! Niechaj Polska zna jakich synów ma!” – wystawa

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
04.05–31.05.2023
Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie, pl. Kościuszki 15
Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Wystawa prezentuje wybrane publikacje dotyczące przebiegu tragicznych wydarzeń z lat 1863–1864: najważniejszych bitew, czołowych postaci powstania, a także losów zwykłych ludzi na tle zawirowań historii. Szczególne miejsce zajmują dokumenty związane z walkami w regionie łódzkim.

Zobacz także

27.05.2023
Stadion sportowy w Starym Dzikowie, ul. Janusza Kusocińskiego

Z okazji rocznicy bitwy pod Kobylanką z maja 1863 r. na stadionie sportowym w Starym Dzikowie odtworzono obozowisko powstańcze, gdzie…

03.06.2023, 12.00
Dwór z Drogini w skansenie w Wygiełzowie

Podczas inscenizacji historycznej zostaną przypomniane wydarzenia związane z powstaniem styczniowym oraz postacie uczestników walk z terenu Powiatu Chrzanowskiego. Współorganizatorami wydarzenia…

5.06-18.08.2023
Rynek w Miechowie

Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na temat wydarzeń z okresu powstania, poznać sposób walki ówczesnych oddziałów powstańczych, poczuć klimat obozu…