61. Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863r. „DOBRA 2023” w 160 rocznicę

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
25.02.2023
Dobra k. Strykowa
Organizator: PTTK
6-18 zł

Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 roku „DOBRA” jest najstarszym rajdem historycznym PTTK w województwie łódzkim i najstarszym rajdem Powstania Styczniowego PTTK w Polsce, który nieprzerwanie organizowany jest corocznie od 1963 roku. Rajd odbywał się także w stanie wojennym w latach 80. XX wieku, czy współcześnie w czasie epidemii. Rajd ma zasięg ogólnopolski, a jego głównym celem jest propagowanie wiedzy o Powstaniu Styczniowym oraz bitwy pod Dobrą i bitwy pod Dobieszkowem, upamiętnienie bohaterstwa powstańców biorących udział w tych starciach, przypomnienie postaci, miejsc, walk toczących się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz uczczenie pamięci i oddanie hołdu wszystkim poległym powstańcom. Szczególną uwagę poświęca się udziałowi kobiet w walkach powstańczych, w tym szczególnie kosynierce Marii Piotrowiczowej, która zginęła w 24 lutego 1863 roku w trakcie bitwy pod Dobrą. Rajd będzie się odbywał na trasie Imielnik Nowy – Dobieszków – Sosnowiec-Pieńki – Dobra – Klęk – Las Łagiewnicki (Łódź Łagiewniki).

Zapisy na rajd, zawierające imię, nazwisko, numer telefonu oraz - w przypadku drużyn - nazwę zgłaszającego (szkoły, koła itp.), będą przyjmowane wraz z wpisowym w biurze Oddziału Łódzkiego PTTK w Łodzi, przy ul. Wigury 12a, I piętro, pok. 105, tel. 42 636 87 64 i 42 636 15 09, e-mail pttk.lodz@wp.pl, do dnia 23 lutego 2023 roku.

Organizatorami wydarzenia są: PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza, Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody PTTK Oddziału Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza, Łódzki Klub Turystów Kolarzy im. Henryka Gintera PTTK Oddziału Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza, Oddział Terenowy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej.

Zobacz także

21.04.2024 r., godz. 13:00
Kościół Rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie, ul. Lubelska 6

Na koncert złożą się pieśni powstańcze Włodzimierza Wolskiego zebrane w śpiewniku z 1863 r. Wykonają je Chór Gminy Kurów i…

12.05.2024 r.
Park Miejski w Proszowicach

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekonstrukcji historycznej, połączonej z działaniami edukacyjno-animacyjnymi upamiętniającymi Powstanie Styczniowe. W programie wydarzenia: strefa widowiskowa…

5.04, 19.04
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach, ul Szkolna 6

Zapraszamy serdecznie na wyjątkowe wydarzenia realizowane w ramach projektu Śladami powstania Styczniowego na ziemi krzeszowickiej. 5.04.2024 r. godz. 8:00 Pierwszy…