61. Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863r. „DOBRA 2023” w 160 rocznicę

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
25.02.2023
Dobra k. Strykowa
Organizator: PTTK
6-18 zł

Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 roku „DOBRA” jest najstarszym rajdem historycznym PTTK w województwie łódzkim i najstarszym rajdem Powstania Styczniowego PTTK w Polsce, który nieprzerwanie organizowany jest corocznie od 1963 roku. Rajd odbywał się także w stanie wojennym w latach 80. XX wieku, czy współcześnie w czasie epidemii. Rajd ma zasięg ogólnopolski, a jego głównym celem jest propagowanie wiedzy o Powstaniu Styczniowym oraz bitwy pod Dobrą i bitwy pod Dobieszkowem, upamiętnienie bohaterstwa powstańców biorących udział w tych starciach, przypomnienie postaci, miejsc, walk toczących się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz uczczenie pamięci i oddanie hołdu wszystkim poległym powstańcom. Szczególną uwagę poświęca się udziałowi kobiet w walkach powstańczych, w tym szczególnie kosynierce Marii Piotrowiczowej, która zginęła w 24 lutego 1863 roku w trakcie bitwy pod Dobrą. Rajd będzie się odbywał na trasie Imielnik Nowy – Dobieszków – Sosnowiec-Pieńki – Dobra – Klęk – Las Łagiewnicki (Łódź Łagiewniki).

Zapisy na rajd, zawierające imię, nazwisko, numer telefonu oraz - w przypadku drużyn - nazwę zgłaszającego (szkoły, koła itp.), będą przyjmowane wraz z wpisowym w biurze Oddziału Łódzkiego PTTK w Łodzi, przy ul. Wigury 12a, I piętro, pok. 105, tel. 42 636 87 64 i 42 636 15 09, e-mail pttk.lodz@wp.pl, do dnia 23 lutego 2023 roku.

Organizatorami wydarzenia są: PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza, Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody PTTK Oddziału Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza, Łódzki Klub Turystów Kolarzy im. Henryka Gintera PTTK Oddziału Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza, Oddział Terenowy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej.

Zobacz także

28.03.2023, 16.00
Muzeum Ziemi Wieluńskiej, ul. Narutowicza 13, Wieluń

Wykład prof. Wiesława Cabana będzie dotyczyć końcowej fazy powstania styczniowego oraz zsyłkom uczestników zrywu na Syberię, które były jedną z…

20.03.2023
Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol, ul. Długa 236a, Tereszpol-Zaorenda

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych gminy Tereszpol. Zadanie polega na zilustrowaniu wybranego wiersza Mieczysława Romanowskiego…

3.04.2023
Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu, Osowiec 22, 18-300 Zambrów

Ogólnopolski konkurs „Legenda o bitwie pod Zbrzeźnicą” jest zachętą do literackiego ujęcia tematu starcia zbrojnego pomiędzy oddziałami powstańczymi a kolumną…