Rekonstrukcja przeprawy przez Bug w Gnojnie

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
28.05.2023
Dawna przeprawa promowa w Gnojnie
Organizator: Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, Wójt Gminy Konstantynów

Mieszkańcy Konstantynowa, który w wyniku represji w Powstaniu Styczniowym utracił prawa miejskie, upamiętnią przeprawę przez rzekę Bug w Gnojnie z 4 lutego 1863 r. rekonstrukcją tego wydarzenia. Po inscenizacji uczestnicy będą mogli naszkicować postać powstańca i wziąć udział w warsztatach ceramicznych z rysunku na glinie. Z powstałych prac zostanie przygotowana wystawa w Pałacu Platerów, który spłonął w czasie Powstania Styczniowego.

Patronem Honorowym wydarzenia jest Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Partnerami są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Program „Warto być Polakiem”.

Zobacz także

27.05.2023
Stadion sportowy w Starym Dzikowie, ul. Janusza Kusocińskiego

Z okazji rocznicy bitwy pod Kobylanką z maja 1863 r. na stadionie sportowym w Starym Dzikowie odtworzono obozowisko powstańcze, gdzie…

03.06.2023, 12.00
Dwór z Drogini w skansenie w Wygiełzowie

Podczas inscenizacji historycznej zostaną przypomniane wydarzenia związane z powstaniem styczniowym oraz postacie uczestników walk z terenu Powiatu Chrzanowskiego. Współorganizatorami wydarzenia…

5.06-18.08.2023
Rynek w Miechowie

Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na temat wydarzeń z okresu powstania, poznać sposób walki ówczesnych oddziałów powstańczych, poczuć klimat obozu…