Śmierć poety. W bitwie pod Józefowem ginie Mieczysław Romanowski

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Łukasz Starowieyski
24 IV 1863

 

 

Śmierć poety sławili poeci. Wincenty Pol pisał:

Duchowych natchnień Synu – wierne Polski dziecię

Jako czułeś w pieśni – krew ziemi powrócił

Więc czegoż jeszcze wy po nim płaczecie?...

Był młodzianem dwóch wieńców – daj mu Boże trzeci!”

Mieczysław Romanowski urodził się w rodzinie zubożałej szlachty, wychowany został patriotycznie. Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim. Od 1860 roku pracował Ossolineum. Debiutował w wieku 21 lat. Publikował m.in. w „Nowinach”, „Dzienniku Literackim” i „Dzwonku”. Uznaje się go za poetę schyłkowego romantyzmu, pisał głównie utwory patriotyczne. Większość jego poematów jest osadzona w przeszłości i związana z historią Polski. W konspirację zaangażował się rok przed powstaniem. Już na początku zrywu próbował wraz z grupą młodzieży przedostać się do Królestwa Polskiego, by dołączyć do walki. Został schwytany przez Austriaków i miesiąc przesiedział w więzieniu we Lwowie.

Po zwolnieniu dołączył do oddziału Marcina Borelowskiego „Lelewela”. Tam otrzymał stopień kapitana i został adiutantem dowódcy. Jego oddział walczył w Lubelskiem. 16 kwietnia trzystuosobowy oddział „Lelewela” po ciężkim boju na bagnety odparł atak znacznie silniejszych wojsk rosyjskich w rejonie Borowych Młynów. Dzień później doszło do kolejnej bitwy. Rosjanie znów zostali zmuszeni do odwrotu. „Zebrawszy uszczuplony do 250 ludzi po starciu pod Borowymi Młynami oddział, wymykając się z ciągłej obławy nieprzyjaciela, znowu znalazł się Borelowski w pobliżu Józefowa” – pisał Stanisław Zieliński w Bitwach i potyczkach 1863–1864. Tam doszło do kolejnego starcia. Tym razem Rosjanie zaskoczyli „Lelewela”. „Po pierwszej salwie zaraz wezwał Borelowski ochotników do zakrycia odwrotu. Siedemdziesięciu z poetą Mieczysławem Romanowskim [...] usłuchało apelu i krótki, lecz bohaterski stawiało opór” – opisywał Zieliński. Podczas odpierania rosyjskiego ataku zginęło 27 powstańców, wśród nich Romanowski. Miał trzydzieści lat.

Zobacz także

3 VI 1863

„Pragnąc dowieść Polakom, że rząd ich się nie obawia, zająłem się niezwłocznie rozpatrzeniem wyroków na ważniejszych przestępców […]. Zacząłem od…

2 VI 1863

Bywały chwile, gdy powstańcze oddziały miały czas na odpoczynek i szkolenie. Tak było m.in. z partią gen. Onufrego Duchińskiego i…

31 V 1863

Edmund Callier był jednym z najzręczniejszych powstańczych dowódców. Jak mało kto umiał ujść z zasadzki, zadając przy tym wrogowi poważne…