Rosyjski święty Ameryki. Umiera misjonarz z Alaski Jakub Niecwietow

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Łukasz Starowieyski
26 VI 1864

Można powiedzieć, że w Jakowie Igoriewiczu połączyły się i jednocześnie przenikały dwa światy. Był synem Rosjanina z Tobolska, pracującego w Towarzystwie Rosyjsko-Amerykańskim i rdzennej Amerykanki z Atki. Właśnie tam na wyspach Aleuckich położonych w północnej części Oceanu Spokojnego i ciągnących się między Alaską, a Kamczatką przyszedł na świat w 1802 r. Studia teologiczne ukończył w Irkucku, położonym nad jeziorem Bajkał. Następnie udał się do Ameryki i … ożenił się z Rosjanką – Anną Simieonowną. W kolejnym roku przyjął święcenia diakońskie, a później kapłańskie, stając się pierwszym kapłanem prawosławnym urodzonym na amerykańskiej ziemi. Prawosławne władze kościelne skierowały go do pracy w parafii św. Mikołaja na rodzinnej Atce. Jednocześnie prowadził działalność misyjną wśród ludności wysp Aleuckich. Wykładał też język rosyjski w założonej przez siebie szkole, a także przetłumaczył tekst Biblii na język aleucki. Wraz z innym późniejszym świętym Innocentym z Alaski opracował alfabet dla tego języka. Jego praca została doceniona. Po 15 latach otrzymał godność protojereja (przełożonego kleru, lub większej parafii) i order Świętej Anny. Po śmierci żony chciał przenieść się do Irkucka i wstąpić do monastyru. Nie dostał na to zgody, ze względu na brak następcy na stanowisku proboszcza. W 1844 r. dostał misję szerzenia wiary prawosławnej na Alasce w delcie Jukonu i Kuskokwin. Niecwietow założył tam centrum misyjne (dzisiejsza miejscowość o nazwie Russian Mission), uczył się też miejscowych języków i dialektów. Trudne warunki pracy spowodowały, że mocno podupadł na zdrowiu. W ostatnich latach był niemal całkowicie niewidomy. W 1862 r. choroba spowodował, ze został przeniesiony do parafii przy soborze w miasteczku Sitka na Alasce. Tam zmarł dwa lata później. W ciągu swojej pracy misyjnej ochrzcił ok. 1320 autochtonów. W 1994 r. został kanonizowany przez Synod Biskupów Kościoła Prawosławnego w Ameryce. Otrzymał też tytuł Oświeciciela Ludów Alaski.

Zobacz także

19 VII 1864

Był jednym z najbardziej poszukiwanych przez carskie władze powstańczych kapelanów. Szukający go żołnierze przeprowadzili ponad 20 rewizji klasztoru w Lądzie,…

19 VII 1864

To była czysta formalność. Audytoriat Polowy przesłał akt oskarżenia do Sądu Polowego ledwie jeden dzień wcześniej. „Posiadając już pewne wiadomości…

17 VII 1864

Już po raz trzeci aresztują carskie władze księdza Wiktora Bajkowskiego w czasie trwania zrywu. Pierwszy raz zatrzymują go 9 listopada,…