Pułapka i brak koordynacji. Bitwa pod Tyczkiem koło Przasnysza

Podziel się w social media!

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
16 XI 1863

Rosyjska pętla coraz mocniej zaciskała się wokół wielu powstańczych oddziałów. Tak było choćby w obwodzie przasnyskim. „Napierani ze wszystkich stron przez 5 dni, starali się powstańcy wywinąć z matni” – pisał Stanisław Zieliński w Bitwach i potyczkach 1863–1864. Co gorsza, powstańcy stracili lubianego i skutecznego dowódcę – mjr. Konstantego Rynarzewskiego, zmarłego od ran w wygranej bitwie pod Żeleźnią. W sumie połączone partie powstańcze liczyły, według Zielińskiego, ok. dziewięciuset osób – byli to powstańcy z Litwy - oddziały złożone z miejscowych Kurpiów. Przeciw nim wysłano znaczne siły rosyjskie. Z samego Przasnysza wyruszyła kolumna licząca ok. sześciuset żołnierzy, silne posterunki obsadziły też przeprawy rzeczne. Jak często w czasie powstania, Polakom zabrakło też koordynacji. „Oddział VII i jazda Ziembińskiego oddaliły się jeszcze przed spotkaniem, pozostał więc tylko oddział Lenartowicza, a spod Rynarzewskiego kapitan Ostaszewski, porucznik Koźmiński i jazda Nemetyego” – dodawał Zieliński. Sama bitwa miała kilka odsłon. „Zaatakowana niedaleko Tyczka piechota powstańcza przeprawiła się szczęśliwie przez Rozogę, zabiwszy moskalom 10 ludzi, a sama bez strat ruszyła ku Niedźwiedziowi. Jazda natomiast nie znając miejscowości, uchodząc ku Drążkowi wpadła w błota, przyczem straciła 35 koni, mając podczas przeprawy 4 ludzi rannych”. W tej sytuacji Lenartowicz, „widząc niemożność stawienia czoła moskalom, zakopawszy broń, rozpuścił oddział i dopiero pod koniec grudnia na nowo począł się krzątać koło organizowania świeżych szeregów” – dodawał Zieliński. Resztki jazdy ścigane przez Rosjan przeszły granicę pruską.

Zobacz także

19 IV 1864

Po kolejnych przegranych przez oddziały powstańcze bitwach rosyjska pętla zaciskała się coraz mocniej wokół dowódcy II korpusu krakowskiego. Gen. Hauke…

18 IV 1864

Atak wojsk pruskich rozpoczął się o 2 w nocy. Dwie godziny później Prusacy rozpoczęli bombardowanie duńskich umocnionych pozycji. O 10…

17 IV 1864

„Czy organizację na Litwie rozwiązać, czy podtrzymać nadal takową?” - dramatycznie pytał „Rawicz” znany tylko pod pseudonimem członek litewskich władz…