Ziemianin: tygodnik rolniczo-przemysłowy, nr 24

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
11 VI 1864

O szczepieniu starych drzew owocowych w korę. Szczepienie w korę jest dobrym sposobem powtórnego uszlachetniania drzew starych, ponieważ nie sprawia tak ciężkiego zranienia, jak szczepienie w rozłupane odnogi. Aby się kora dobrze obłupać dała, należy szczepienie przedsiębrać w porze późniejszej, na końcu kwietnia lub na początku maja. Celem uniknienia, aby się drzewo w swych sokach nie udusiło i dlatego nie obumarło, nie trzeba szczepić wszystkich odnóg w jednym roku, tylko po kilka z nich corocznie. Jeżeli pęd uszlachetniający jest cienki, nie należy robić na nim żadnej przerwy, tylko ściąć go z boku ukośnie aż do rdzenia; jeżeli zaś jest gruby, należy ściąć go z kolankiem gładko przez rzdzeń, tak iżby długość przecięcia blisko jeden cal wynosiła(...) Potem odłupuje się z drugiej strony ostrożnie kora zewnętrzna tak daleko, jak daleko koniec pędu ma być korą odnogi przykryty, przyczem strzedz się trzeba, aby wewnętrznej kory zielonej nie uszkodzić. (...) Odnoga do uszlachetnienia wyznaczona odrzyna się piłką; poczem należy powierzchnią oderznięcia dobrze wygładzić nożem, korę odnogi aż do drzewa w długości jednego cala z góry na dół rozerznąć, takową delikatnym, lecz tępym i za okrąglonym klinikiem od drzewa odłupać, nakoniec pęd końcem przysposobionym do powierzchni odcięcia przyłożyć i takowy obu brzegami odłupany na odnodze kory ostrożnie okryć. Gdy odnoga jest gruba, można w nią w ten sposób kilka pędów wszczepić. Gdyby przy słabych odnogach ich kora przy tem cokolwiek napęknąć miała, nie potrzeba ztąd mieć żadnej obawy. (…) Po tej operacyi należy miejsce rozcięcia kory i przerżnięcia odnogi zasmarować kitem ogrodowym, składającym się do połowy z świeżego krowieńca, z tyleż gliny, z nieco sierści bydlęcej i popiołu, a potem obwiązać miejsce szczepienia łykiem łub płatkiem płóciennym. Później rozwiązać trzeba cokolwiek obwinięcie i pęd przymocować do słupka, aby go wiatr nie odłamał. Gdy stare drzewa mają być szczepione, dobrze jest odnogi na ten koniec przeznaczone jeszcze przed obiegiem soków poobrzynać, aby przy uszlachetnianiu drzew nie zniweczyć tegóż obiegu.

Zobacz także

15 VI 1864

Paryż 10 czerwca. Onegdaj spotkał Cesarza przypadek, który mógł go na niebezpieczeństwo narazić. Wsiadłszy na jeziorze w Fontainebleau na łódkę,…

14 VI 1864

Królestwo Polskie. Śrem, 11 Czerwca. - We wtorek w nocy dnia 7 Czerwca obie panie wraz z synkiem, które aresztowano…

13 VI 1864

- Terminatorowie w Warszawie. Obecnego stanu rzemiosł w naszem mieście nie można nazwać kwitnącym. Oprócz niezmiernego pomniejszenia w odbycie, oprócz…