Tygodnik Katolicki, nr 10

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
4 III 1864

Kościan 26. Lutego. Wczoraj miasteczko nasze uroczysty sprawiało widok. Wprowadziliśmy uroczyście do nowo założonego śpitala cztery Siostry Miłosierdzia, które nam z Poznania, z centralnego domu Sióstr Miłosierdzia pod przewodnictwem Siostry Klajner, nowo mianowanej przełożonej dla naszego zakładu przybyły. Towarzyszył im z polecenia przełożonych O. Stroeyer Missyonarz. Po poświęceniu kapliczki i odprawieniu Mszy Św. przemówił do zgromadzonego licznie ludu X. Lewandowski, Proboszcz miejscowy, dał siostrom, błogosławieństwo i z polecenia Najprzewielebniejszego JO. JMC. Księdza Arcybiskupa wprowadził je w dom i w zawiadowanie zakładem, fundowanym przez JMC. Ks. Koźmiana z pomocą składek obywatelskich. Ludu zgromadziło się tyle, iż ledwie setna część mogła się w kapliczce domowej pomieścić i dla tego przeniosło się zgromadzenie całe do parafialnego kościoła. Bractwa i cechy ze światłem i chorągwiami przyszły do zakładu, by siostry na pierwszej do parafialnego kościoła drodze uroczyście odprowadzić; duchowieństwo zebrało się także i towarzyszyło pochodowi przy śpiewaniu Litanii do Najświętszej Panny. W kościele odprawiła się uroczysta Msza Św. wśród której jeden z duchownych powiedział kazanie o miłosierdziu chrześcijańskim. Po ukończeniu nabożeństwa lud wierny odprowadził Siostry znów uroczyście do ich mieszkania, śpiewając psalm „Kto się w opiekę” - po którym zakończono tę uroczystość odśpiewaniem antyfony „Pod Twoją obronę”. - Siostry zajmować się będą w zakładzie pielęgnowaniem chorych w domu i po za domem i utrzymywać będą ochronkę dla małych dziatek. - Jużeśmy tutaj w mieście mieli dawniej ochronkę, fundowaną przez śp. Jenerałową Antoninę Chłapowską, teraz obejmą pieczę nad tem przedsięwzięciem wielce dobroczynnem Siostry Miłosierdzia. Miasto nasze po długich latach otrzymało znów klasztor.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…