Vilenskìj Věstnik”: gazeta official’naâ, političeskaâ i literaturnaâ, nr 28

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
28 III 1864

AUSTRJA. Komitet sejmu niższej Austrji uchwalił większością jednego tylko głosu Wystąpić na sejm z wnioskiem o unieważnienie wyboru Schuselki. - Wiedeńska rada miejska udała się do rządu z prośbą o pozwolenie wzniesienia pomniku nad grobem tych, którzy padli w Wiedniu 13 marca 1848. Rząd zezwolił na to, z warunkiem jednak, ażeby w napisie na pomniku nie było nic politycznego; rada miejska uchwaliła położyć następujący, prosty jak się zdaje, napis:,,13 marca 1848” lecz i ten uznany został za nieodpowiadający wyżej wzmiankonanemu zastrzeżeniu. DANJA. - Ministerjum oldenburgskie, wskutek zapytania zrobionego przez sejm, stanowczo zbija pogłoski krążące o zamianie księstwa oldenburgskiego na Holsztyn i część Szlezwigu. W wojnie szlezwigsko-holsztyńskiej, mniemanie publiczne miało głównie zwrócone oczy na stronę polityczną sprawy, a bardzo mało zaprzątało się jej stroną finansową. Tymczasem ta ostatnia ma również ważne znaczenie, a to znaczenie polityczne dla dwojga konstytucyjnych mocarstw niemieckich, które rozpoczęły bój bez przyzwolenia swoich parlamentów. Wiadomo, że austrjacki sejm cesarstwa udzielił kredytów tylko na zbrojną egzekucję w Holsztynie, nie zaś na wojnę z Danją. Skądże rząd bierze na tę wojnę fundusze? i jakim sposobem przyjdzie spłacić te wydatki? Wprawdzie rząd, po wyczerpaniu kilkudziesięciu miljonów, może zażądać w reichsracie kredytów dodatkowych; lecz co za powód mają narody Austrji do łożenia wydatków na wojnę, która dla nich wcale jest niepotrzebną? Sejm cesarstwa może odmówić rządów i kredytu. Łatwo przypuścić można, iż rząd spodziewa się otrzymać wynagrodzenie od strony pokonanej w boju, lecz od kogoż? Jeżeli księstwa pozostaną przy Danji, to wynagrodzenie kosztów spadnie na ten kraj zrujnowany i znękany przez wojnę.

 

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…