„Przyjaciel zdrowia” nr 27

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
1 II 1863

O ochronie ścian mieszkań od robactwa. Wiele zależeć powinno mieszkańcom na utrzymaniu mieszkań w czystości. W ścianach, jak wiadomo, najczęściej gnieździ się nieznośne robactwo, wytępienie którego bardzo jest trudne i mozolne. Przekonano się, że Sikory najsprawniejsze są do wytępienia pluskiew. Przeznaczeniem jednak tego ptastwa nie jest żywić się tem domowem robactwem, ważniejszą przysługę oddają one ogrodom i lasom – lepiej więc zastosować się do rad, jakie podaje nauka. W wiedeńskiem piśmie poświęconem najświeższym wynalazkom znajdujemy łatwy przepis, jak można nadać ścianom wewnętrznym mieszkania większą skupność tynku, połysk, a zarazem zabezpieczyć je od robactwa. Sposób ten jest następujący: Do zwyczajnego wapna przeznaczonego do bielenia, domięsza się niedokwasu cynku, po wymięszaniu maluje się ściany zwyczajnym pędzlem, następnie malują się ściany w podobny sposób rozczynem chlorku cynku, który w połączeniu z niedokwasem cynku, tworzy mocną i błyszczącą powłokę.

Środek przeciwko wściekliźnie. „Wziąść trzy garście bielunu (Datura Stramonium), gotować go w kwarcie wody aż do wygotowania się do połowy, zlać, przecedzić i dać choremu na raz do wypicia. Wkrótce potem następuje paroksyzm gwałtownej ale krótkotrwałej wścieklizny, następnie występują obfite poty. W 24 godzin wyleczenie z wścieklizny jest zupełne. Środek ten podany został przez missjonarza księdza Legrand, opowiadającego Ewangelją śwt. w państwach Annamu i Tonkinu. – Szanowny ten missjonarz robił doświadczenie na sobie samym i na 60 chorych i wszystkie udały się jak najpomyślniej. – Przed dwoma jeszcze laty, pisze „Courier de la Dróme”, mieliśmy zapewnienie jednego administracyjnego urzędnika przez długi czas przebywającego w Kochinchinie, o nieomylnej skuteczności tego leku”. Po tych słowach Dr. Andre przemawia w następujący sposób: „Zachodzi pytanie, czy odkrycie tego specyfiku jest nowe, i czy Szan. ksiądz Legrand ma prawo przypisywać sobie sławę, że pierwszy obznajomił Europę z tym środkiem? Oświadczamy, że nie może, bo dawno przedtem Hahnemann w naukowem badaniu przymiotów farmako-fizjologicznych tej rośliny wykazał, że jeżeli datura stramonium nie jest wyłącznym środkiem, który powinniby homeopaci użyć przeciwko wściekliźnie, to ona ma własność sprowadzania takich symptomatów, że należy ją uważać za jedno z najcelniejszych lekarstw przeciwko tej strasznej chorobie. [...]”.

Zobacz także

02 IV 1863

Amnestja albo rzeź i konfiskata! Taką alternatywę stawia carat Polakom. Najprzód starał się poburzyć gmin prosty przeciw nim. W Królestwie…

01 IV 1863

Prawie w jednej chwili dowiedzieliśmy się o dyktaturze Langiewicza i o jej upadku. Żołnierz, co na polu bitwy orężem skarbił…

31 III 1863

Berlin, 28go marca. Izba deputowanych obradowała dziś ostatecznie nad petycyami. Jedna z nich odnosiła się do kwestyi polskiej. Ława ministrów…