Polska, nr 9

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
25 VIII 1863

MŁODZIEŻ POLSKA W PARYŻU. Sprawa Polski w Paryżu w tych dniach otrzymała podwójny tryumf który zapewne nie uszedł uwagi czytelników. W szkołach publicznych paryzkich przy rozdawaniu nagród odznaczyli się młodzi polacy i w tej trudnej walce umysłowej odnieśli pierwszeństwo. To pięknie. Synowie męczenników uczuli i pojęli obowiązek przyszłego pokolenia. Korzystać z skarbów umysłowych w jakie obfituje stolica Francyi jest to służyć Ojczyźnie. Tryumf polaków nie wywołał zawiści młodych paryżanów. Mile witali zwycięzców. Odgłos, niech żyje Polska towarzyszył uwieńczonym. Odgłos ten odbił się w pismach publicznych, rozszedł się po Europie i zapewne doszedł do serc braci walczących w kraju. Niech ten tryumf i ta powszechna radość będą zachętą dla młodych polaków. Ale niech też o tem dobrze pamiętają, że nauki w szkołach publicznych są tylko pierwszym szczeblem umysłowych trudów, kamieniem probierczym do wybrać się mających zawodów. Wiele pracy, nocy bezsennych i doświadczenia potrzeba, aby się na pożytecznego służebnika Ojczyzny przysposobić. Biada tym coby się za wcześnie dali opoić zarozumiałości pyszką, coby wzięli nasienie za owoc i promyk nadziei za słońce. Niech młodzież polska, nie spuszcza z uwagi Władysława Mickiewicza. Popsuły go szkolne pochwały. Nadużywając imienia ojca swojego, zarozumiały ten młodzik, wcisnął się do dziennika francuzkiego i tam smalone duby bredził. Pisze, że na dworze petersburgskim najwierutniejszemi intrygantkami kobiety, i że pomiędzy niemi najpierwsze miejsce trzymają polki. Czyliż kiedykolwiek chęć podpisania swojego imienia w dzienniku francuzkim mogła do większego bluźnierstwa doprowadzić? [...] Ten wybryk otrzymał zasłużoną karę. Tylko moskwie służące dzienniki dały mu przystęp.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…