Kuryer Wileński, nr 89

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
10 VIII 1863

LONDYN, niedziela 16 sierpnia wieczorem. Donoszą z New-Yorku z dnia 6 sierpnia, że podług krążącej pogłoski, siły jenerała Lee, wyjąwszy tylko korpus Hilla, znajdują się na południe Rapidanu. Sądzą, że jenerał Meade, przeprawił się przez Rappahannock. Oderwańcy osadzili wzgórza fredericksburgskie i zgromadzili tam ogromne zapasy. Bombardowanie Charlestona, z obu stron nie ustaje; Związkowi odparli wycieczkę uczynioną przez oblężonych z zamku Wagner. Mówiono, że wódz oderwańców Taylor pobił jenerała Banks w Luizjanie. Prezydent Lincoln wydał odezwę: że oderwańcy, którzy odważą się jeńców czarnych zabijać lub obracać w niewolnictwo, ulegną odwetowi. Wiadomości z Vera-Gruz z dnia 16 lipca oznajmują, że Gommontort i Doblado przyznali interwencję francuską, tudzież, że prezydent Juarez prosił o pomoc w Waszyngtonie. Wiadomości z Kanagawa z dnia 21 czerwca oznajmują: że Japonia płaci 400,000 dolarów za zabójstwo pana Richardson, ale że nie chce wydać zabójców.

FRANKFURT, poniedziałek 17 sierpnia. W naszych kołach dyplomatycznych, określają w następny sposób podstawy programmatu austryjackiego, reformy związkowej: Dyrektorjat z pięciu członków, z których jeden ma przedstawiać Austrję, jeden Prusy, jeden Bawarję, a dwaj członkowie będą z wyboru innych państw. Obok tego dyrektorjatu, znajdować się będzie rada związkowa, złożona z pełnomocników mianowanych przez rząd. Prócz tego, zgromadzenie związkowe, złożone z izby książąt i izby delegowanych. W tej ostatniej ma zasiadać trzysta członków, z których połowę wyślą Austrja i Prusy. Dwie trzecie drugiej połowy, mianować będą izby niższe, a jedne trzecią Izby wyższe niemieckie. Obręby, władzy związkowej zostaną rozszerzone, działanie jej obejmie ogólne zasady prawodawcze, prawo zamieszkania i stowarzyszeń.

Zobacz także

17 IX 1863

WILNO. Donosiliśmy już nieraz o znacznej liczbie zbłąkanych wracających ustawicznie z różnych miejsc z band powstańczych ze szczeremi uczuciami skruchy.…

16 IX 1863

Wracam jeszcze do wyjazdu carewicza z Warszawy. Faktem jest, że oboje, on i małżonka, mocno byli przy wyjeździe rozczuleni. Według…

15 IX 1863

Paryż, 12 Września. – Wczoraj wieczorem przedstawiały bulewary włoskie i Passage de l’Opera osobliwszy widok. Chodniki od rogu ulicy Drouet…