Kuryer Wileński, nr 89

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
10 VIII 1863

LONDYN, niedziela 16 sierpnia wieczorem. Donoszą z New-Yorku z dnia 6 sierpnia, że podług krążącej pogłoski, siły jenerała Lee, wyjąwszy tylko korpus Hilla, znajdują się na południe Rapidanu. Sądzą, że jenerał Meade, przeprawił się przez Rappahannock. Oderwańcy osadzili wzgórza fredericksburgskie i zgromadzili tam ogromne zapasy. Bombardowanie Charlestona, z obu stron nie ustaje; Związkowi odparli wycieczkę uczynioną przez oblężonych z zamku Wagner. Mówiono, że wódz oderwańców Taylor pobił jenerała Banks w Luizjanie. Prezydent Lincoln wydał odezwę: że oderwańcy, którzy odważą się jeńców czarnych zabijać lub obracać w niewolnictwo, ulegną odwetowi. Wiadomości z Vera-Gruz z dnia 16 lipca oznajmują, że Gommontort i Doblado przyznali interwencję francuską, tudzież, że prezydent Juarez prosił o pomoc w Waszyngtonie. Wiadomości z Kanagawa z dnia 21 czerwca oznajmują: że Japonia płaci 400,000 dolarów za zabójstwo pana Richardson, ale że nie chce wydać zabójców.

FRANKFURT, poniedziałek 17 sierpnia. W naszych kołach dyplomatycznych, określają w następny sposób podstawy programmatu austryjackiego, reformy związkowej: Dyrektorjat z pięciu członków, z których jeden ma przedstawiać Austrję, jeden Prusy, jeden Bawarję, a dwaj członkowie będą z wyboru innych państw. Obok tego dyrektorjatu, znajdować się będzie rada związkowa, złożona z pełnomocników mianowanych przez rząd. Prócz tego, zgromadzenie związkowe, złożone z izby książąt i izby delegowanych. W tej ostatniej ma zasiadać trzysta członków, z których połowę wyślą Austrja i Prusy. Dwie trzecie drugiej połowy, mianować będą izby niższe, a jedne trzecią Izby wyższe niemieckie. Obręby, władzy związkowej zostaną rozszerzone, działanie jej obejmie ogólne zasady prawodawcze, prawo zamieszkania i stowarzyszeń.

Zobacz także

13 IV 1864

Gazeta Moskiewska przedrukowawszy z naszego Dziennika artykuł nadesłany o zeznaniach Stryckiego, pisze między innemi, co następuje: „Patrjoci polscy widzą główną…

12 IV 1864

Najznakomitszym przeglądem polityczno-literackim, nie tylko na stałym lądzie ale w całym świecie, była niezawodnie: La Revue des deux Mondes wychodząca…

11 IV 1864

Triest, 10 Kwietnia. - Dziś przed południem przyjął arcyksiąże Maksymilian deputacyą meksykańską w Miramare a wraz koronę meksykańską. Naczelnik deputacyi…