Kuryer Wileński, nr 69

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
25 VI 1863

CESARZ JEGOMOŚĆ w skutek decyzji 16 maja Najwyżej rozkazać raczył: 1) Młodych izraelitów nadal przypuszczać do słuchania lekcij w Petersburskim instytucie technologicznym, na ogólnej zasadzie jako wolnych słuchaczy, z tem: iżby im dozwolono mieszkać w Petersburgu przez cały ciąg kursu i ażeby naznaczona opłata (po 70 rub.) za prawo słuchania lekcij, oraz zabezpieczenie materjalnego ich bytu, zostawione było do rozpatrzeń osób lub towarzystw, które zajmowały się oddaniem ich do Instytutu. 2) Wymaganą na utrzymanie znajdujących się obecnie w instytucie izraelskich wychowańców summę, z potrąceniem 300 rub. przeznaczonych na wynagrodzenie osób, którym był polecony najbliższy nadzór i opieka nad tymi wychowańcami, wydawać na zasadach uprzednich poborów krobkowych, aż do ukończenia kursu z wydanych potrzebnych na ich utrzymanie pieniędzy na ręce, jako stypendium. 3) Następne dalsze wydawanie z poboru krobkowego pieniędzy na utrzymanie wychowańców przerwać; 4 ) przy przejściu wychowańców znajdujących się w instytucie na stypendje, uwolnić ich zarówno z innymi od bezpośredniej opieki naczelnika instytutu wówczas gdy oni nie są w instytucie; nadto do obowiązków zwierzchności instytutu należy czuwać nad regularnem odwiedzaniem przez rzeczonych wychowańców lekcij oraz robot praktycznych w pracowniach. – W „Kijowskim Telegrafie" znajduje się następne rozporządzenie naczelnika sztabu wojsk kijowskiego wojennego okręgu. Chociaż wynikłe w kijowskim wojennym okręgu nieporządki skutkiem utworzonych band powstańczych, przez użycie skutecznych środków wojennych i policyjnych, przy zupełnem współdziałaniu ludności wiejskiej zupełnie są usunięte, tak że teraz na całej przestrzeni okręgu ani jedna uzbrojona banda nie istnieje i wojska powróciły z rekonesansów na kwatery, komenderujący wojskami znalazł niezbędnem, dla i zapobieżenia na przyszłość tworzeniu się nowych band i dla bezpieczeństwa spokojnych mieszkańców, przerażonych ostatniemi wypadkami, rozkazać naczelnikom wojsk kijowskiego wojennego okręgu wysyłać z powierzonych im oddziałów niewielkie ruchome kolumny, które od czasu do czasu winny obchodzić zajęte przez swe wydziały okręgi we wszystkich kierunkach zachodząc do najodleglejszych i mniej dostępnych miejscowości. Ruch tych kolumn winien być kierowany za zgodą wojennego i cywilnego naczelnika i szczególnie do tych miejscowości, gdzie dla jakichkolwiek okoliczności nowe tworzenie się band mogłoby być możliwe, i gdzie obecność wojsk może mieć skuteczny wpływ na mieszkańców.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…