Kuryer Wileński, nr 62

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
8 VI 1863

WILNO – Obywatel gubernji witebskiej hrabia Leon Plater, przez sąd wojenny, uskuteczniony według doraźnych praw kryminalnych, uznany został winnym, że otwarcie powstał przeciwko rządowi, i dowodząc zbrojną bandą powstańców, napadł i zrabował wysłany z Dynaburga do m. Dzisny transport wojenny z bronią, przyczem zabitych było kilku szeregowców, którzy eskortowali transport. Za to przestępstwo hrabia Plater, z wyroku sądu wojennego, konfirmowanego przez wojennego naczelnika gubernji witebskiej, skazany został na karę śmierci przez rozstrzelanie, jak owa kara domierzona nad nim została 27 upłynionego maja, o godzinie 11-tej rano na dynaburskim forsztacie.

Dymissjowany kornet klastyckiego huzarskiego półku jego wysokości wielkiego księcia Ludwika Hesskiego, obywatel gubernji kowieńskiej, Wincenty Białłozor, z przewiedzionego na nim według polowego kodeksu kryminalnego sądu wojennego, okazał się winnym zdrady stanu i udziału w powstaniu przeciwko rządowi z bronią w ręku, za co on z wyroku sądu wojennego, utwierdzonego przez dowodzącego wojskami wileńskiego okręgu wojennego, skazany został na karę śmierci przez rozstrzelanie. Kara ta spełniona została nad Białłozorem 6 b.m. czerwca w mieście Kownie. Emigrant Ancypa i wyłączeni ze służby podporucznik Korsak i dwaj chorążowie Macewiczowie, przez sąd, zarządzony nad nimi według polowego kodeksu kryminalnego, uznani zostali winnymi: Ancypa przyjęcia dowództwa nad uzbrojoną bandą powstańców i działań z nią przeciw wojsku w gub. Mohylewskiej, a podporucznik Korsak i chorążowie Macewiczowie winnymi zdrady stanu przez to, że on wbrew swojej powinności i wiernopoddańczej przysiędze, rzucili miejsca służby i wstąpili w szeregi powstańców. Za te przestępstwa Ancypa, Korsak i Macewiczowie, z wyroku sądu wojennego, utwierdzonego przez wojennego naczelnika gubernji Mohylewskiej, skazani zostali na karę śmierci, przez rozstrzelanie, jakowa kara domierzona im została, w mieście gubernjalnem.

Zobacz także

17 IX 1863

WILNO. Donosiliśmy już nieraz o znacznej liczbie zbłąkanych wracających ustawicznie z różnych miejsc z band powstańczych ze szczeremi uczuciami skruchy.…

16 IX 1863

Wracam jeszcze do wyjazdu carewicza z Warszawy. Faktem jest, że oboje, on i małżonka, mocno byli przy wyjeździe rozczuleni. Według…

15 IX 1863

Paryż, 12 Września. – Wczoraj wieczorem przedstawiały bulewary włoskie i Passage de l’Opera osobliwszy widok. Chodniki od rogu ulicy Drouet…