Kuryer Wileński, nr 123

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
29 X 1863

Journal des Debats na mocy korrespondencji z Wiednia i Berlina, zawiadamia, iż rząd pruski i austrjacki wysłali niedawno ajentów swych do Królestwa Polskiego, dla tego, żeby obeznać się w najwiarogodniejszy sposób ze stanem rzeczy w tym kraju. Wiadomości podane przez nich, francuzka gazeta przedstawia w streszczeniu na swych słupach, okoliczność która ma niemałe znaczenie w naszych oczach, gdyż wiadomości te wbrew są przeciwne tym, któremi Journal des Debats wespół z innymi swemi towarzyszami zaćmiewał nieraz opinią publiczną. Pruski i austrjacki ajenci malują stan Polski takim, jakim on jest w rzeczy samej: podłóg słów ich, energiczne środki przedsięwzięte przez hrabiego Berga, nie omieszkały przynieść już niektórych dobroczynnych skutków, i chociaż środki te odznaczają się srogością, lecz zarazem one są nieodzowne wobec wyłącznych okoliczności, w których zostaje kraj; podburzające proklamacje tajnego komitetu poczęły ukazywać się coraz rzadziej, uzbrojonych band istnieje bardzo mało, wodzowie ich albo poginęli w potyczkach z wojskiem rossyjskiem, albo zmuszeni zostali uciekać za granicę, jednem słowem powstanie zaczyna ucichać na wszystkich punktach, jak tylko rząd okazał stanowcze postanowienie nie cofać się przed koniecznemi środkami do uśmierzenia onego. My nie podajemy w szczególności wszystkich wiadomości, kommunikowanych przez austrjackich i pruskich ajentów, gdyż takowe dawno już są wiadome czytelnikom naszym, lecz ciekawą jest rzeczą tylko to, iż one zostały wyłuszczone najpierwej w jednym z najbardziej wpływowych organów zagranicznej prassy bez wypaczeń, zamilczeń i zwyczajnego fałszowania prawdy.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…