Kuryer Wileński, nr 114

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
8 X 1863

Część Urzędowa.

WILNO. Najpoddanniejszy list szlachty gubernji Grodzieńskiej, przedstawiony p. głównemu naczelnikowi kraju 29-go września. „Najmiłościwszy CESARZU! Powstanie w Królestwie Polskiem ku wielkiemu smutkowi, odezwało się w gubernji Grodzieńskiej. Z powodu wynikłych rewolucyjnych działań, kraj został wtrącony w nieszczęśliwy stan, a szczególnie szlachta posiadająca nieruchome majątki. Składając jedną i nierozdzielną całość z Rossją, pod potężnem Twojem, CESARZU, berłem, szlachta gubernji Grodzieńskiej odrzuca wszelki udział w rewolucyjnych działaniach i ośmiela się prosić Twojego, Najjaśniejszy CESARZU, miłosierdzia. Składając los nasz na Najmiłościwszą uwagę, wypowiadamy z czystem sercem przed Tobą Wielki MONARCHO, uczucia naszej wiernopoddańczej przychylności.” Z upoważnienia szlachty, która dała pełnomocnictwo, podpisał gubernjalny marszałek szlachty J. Krzywicki. Liczba szlachty, która upoważniła gubernjalnego marszałka do podpisania najpoddanniejszego listu wynosi 1600. Podpisy trwają.

 

– Kollegjalny regestrator Antoni Byszewski, który znajdował się w służbie wojskowej i leśnik ze szlachty gubernji augustowskiej Piotr Sawwa, po odbytym nad nimi doraźnym sądzie wojennym podług polowego kodeksu karnego uznani zostali winnymi: Byszewski – znajdowania się w bandzie powstańczej jako pomocnik dowódcy, oraz formowania dla siebie w marjampolskim powiecie oddzielnej bandy, przy czem został on wzięty w dom Sawwy razem z przygotowaną przez niego bronią, próbując nadto zastrzelić szeregowca, który go ścigał; szlachcic zaś Sawwa – tego, iż pomagając obwinionemu Byszewskiemu przy uformowaniu bandy, ukrywał go w swym domu, przyjął do siebie przygotowaną przez Byszewskiego broń i naznaczył dom swój za punkt zbiorowy dla formującej się bandy. Za takowe przestępstwa Byszewski i Sawwa ulegli karze śmierci: Byszewski przez powieszenie, 30 przeszłego września, w m. Wiłkowyszkach, powiatu marjampolskiego, a Sawwa przez rozstrzelanie 2 bieżącego października w m. Szakach tegoż powiatu.

Zobacz także

17 VI 1864

Ostatnie wiadomości. Tak w Paryżu, jak w Londynie coraz więcej pogłosek o prawdopodobieństwie upadku ministeryum Palmerstona. Times w sprawozdaniu giełdowem…

16 VI 1864

Justus Liebig i jego chemiczny instytut w Monachium. Bawiąc w 1857 roku w Monachium, nie mogłem sobie odmówić tej rzeczywistej…

15 VI 1864

Paryż 10 czerwca. Onegdaj spotkał Cesarza przypadek, który mógł go na niebezpieczeństwo narazić. Wsiadłszy na jeziorze w Fontainebleau na łódkę,…