Kuryer Wileński, nr 114

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
8 X 1863

Część Urzędowa.

WILNO. Najpoddanniejszy list szlachty gubernji Grodzieńskiej, przedstawiony p. głównemu naczelnikowi kraju 29-go września. „Najmiłościwszy CESARZU! Powstanie w Królestwie Polskiem ku wielkiemu smutkowi, odezwało się w gubernji Grodzieńskiej. Z powodu wynikłych rewolucyjnych działań, kraj został wtrącony w nieszczęśliwy stan, a szczególnie szlachta posiadająca nieruchome majątki. Składając jedną i nierozdzielną całość z Rossją, pod potężnem Twojem, CESARZU, berłem, szlachta gubernji Grodzieńskiej odrzuca wszelki udział w rewolucyjnych działaniach i ośmiela się prosić Twojego, Najjaśniejszy CESARZU, miłosierdzia. Składając los nasz na Najmiłościwszą uwagę, wypowiadamy z czystem sercem przed Tobą Wielki MONARCHO, uczucia naszej wiernopoddańczej przychylności.” Z upoważnienia szlachty, która dała pełnomocnictwo, podpisał gubernjalny marszałek szlachty J. Krzywicki. Liczba szlachty, która upoważniła gubernjalnego marszałka do podpisania najpoddanniejszego listu wynosi 1600. Podpisy trwają.

 

– Kollegjalny regestrator Antoni Byszewski, który znajdował się w służbie wojskowej i leśnik ze szlachty gubernji augustowskiej Piotr Sawwa, po odbytym nad nimi doraźnym sądzie wojennym podług polowego kodeksu karnego uznani zostali winnymi: Byszewski – znajdowania się w bandzie powstańczej jako pomocnik dowódcy, oraz formowania dla siebie w marjampolskim powiecie oddzielnej bandy, przy czem został on wzięty w dom Sawwy razem z przygotowaną przez niego bronią, próbując nadto zastrzelić szeregowca, który go ścigał; szlachcic zaś Sawwa – tego, iż pomagając obwinionemu Byszewskiemu przy uformowaniu bandy, ukrywał go w swym domu, przyjął do siebie przygotowaną przez Byszewskiego broń i naznaczył dom swój za punkt zbiorowy dla formującej się bandy. Za takowe przestępstwa Byszewski i Sawwa ulegli karze śmierci: Byszewski przez powieszenie, 30 przeszłego września, w m. Wiłkowyszkach, powiatu marjampolskiego, a Sawwa przez rozstrzelanie 2 bieżącego października w m. Szakach tegoż powiatu.

Zobacz także

17 XII 1863

KRÓLESTWO POLSKIE. Wczoraj o godzinie dziesiątej z rana wykonano karę śmierci przez powieszenie na Emilianie Chodanowskim, czeladniku cukierniczym, jakoby przekonanym…

16 XII 1863

Z Warszawy piszą do Jeneral. kor. „Z rozmaitych okoliczności wnosić można prawie z zupełną pewnością, że przez władze rosyjskie znaleziony…

15 XII 1863

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. […] Jakkolwiek Monitor nie przestaje ogłaszać odpowiedzi monarchów na list Cesarza Napoleona zapraszający ich na kongres, nie w…