Kuryer Wileński, nr 106

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
19 IX 1863

List p. Wileńskiego wojennego gubernatora do wysoce przewielebnego Metropolity Litewskiego i Wileńskiego z d. 15 września 1863 r.

Wasza Eminencjo Miłościwy Arcypasterzu! W upłynionym sierpniu miesiącu prosiłem o pozwolenie NAJJAŚNIEJSZEGO CESARZA użyć do 80 000 rub. sr. z summ 10% poboru od dochodów obywatelskich majątków na wybudowanie w wileńskim katedralnym soborze nowego ikonostasu, któryby odpowiedział tej wspaniałości, jaką powinno być otoczone nabożeństwo w pierwszorzędnej prawosławnej świątyni i zarazem byłby dla późniejszych czasów pamiątką oczywistej łaski Bożej pomagającej walecznym wojskom naszym do rychłego i pomyślnego stłumienia powstania w kraju tutejszym. Obecnie minister skarbu zawiadomił mię, iż JEGO CESARSKIEJ MOŚCI podobało się zaszczycić staranie moje Najmiłościwszem rozwiązaniem. Prócz tego ja postanowiłem na rachunek summy złożonej z dobrowolnych ofiar różnych miejskich gmin i dochodzącej obecnie do 20,000 r. sr. wybudować na tutejszym Mikołajewskim placu kaplicę murowaną, na pamiątkę znakomitych czynów naszych żołnierzy i dla wspomnienia w niej tych z pomiędzy nich, którzy polegli na polu bitwy, broniąc praw Rosji i prawnego Rządu przeciw powstaniu i buntu. Poczytując sobie za obowiązek zawiadomić Waszą Eminencję, tak o Najwyższem dozwoleniu wystawienia ikonostasu, jako też i o mojem postanowieniu względem wybudowania kaplicy, ja zarazem mam honor zawiadomić, iż wezwany został przeze mnie z Petersburga znany ze swego doświadczenia i sztuki Akademik, radca stanu Rezanow, dla udzielenia głównej idei ikonostasu i kaplicy. [...] Przy tej zręczności przynoszę wam z całej duszy podziękowanie za chlubne dla mnie pismo wasze z 15 sierpnia, w którem wam podobało się przypisać mnie powodzenie przy stłumieniu rokoszu w kraju tutejszym. Bóg, pomagający prawemu czynowi, pomógł, przy współdziałaniu walecznych wojsk naszych, zetrzeć zarozumiałość buntu, który wysoko podniósł swą występną głowę.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…