Kurjer Warszawski, nr 89

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie stowarzyszenie górnicze Weichselsthal, parowców do przewożenia różnych transportów używa. X. Cramposi, Kanonik honorowy Amiens i Perpignan, wydał obecnie w przekładzie Francuzkim, cztery Ewangelje. E. de Pompery, wydał u Hachette w Paryżu dzieło: la femme dans l’humanite, sa nature son role et sa valeur sociale. (Niewiasta w ludzkości, jej istota, powołanie i znaczenie społeczne). Cesarz Napoleon dozwolił 50 Spahom wybrać sobie miejsce w gwardji Cesarskiej; około 40 wybrało sobie służbę u żuawów, 9 w kawalerji, a jeden tylko u grenadjerów. W Cesarskim zakładzie hodowli bydła rogatego w Corbon w Dep: Calwados, miała miejsce niedawno wyprzedaż; za byczki rassy Durham, płacono przeszło po 2,000 fr:, za krowy i jałoszki z górą po 1,000 fr:. W Paryżu, place publiczne zamiatają teraz machinami jednokonnemi, przez jednego człowieka powożonemi. Utrzymują, że przy oszczędności ludzi i czasu, machiny te wybornie czyszczą ulice. W Szpitalach Francuzkich urządzają teraz osobne sale rekreacyjne, w których rekonwalescenci schodzą się i bawić się mogą z współtowarzyszami. Lekarze uważają ten środek bardzo trafnym, zalecają wszakże jeszcze urządzenie osobnych sypialni dla rekonwalescentów. Pewien Aptekarz w Paryżu zwraca uwagę na użytki perzu, jakie jeszcze w r. 1811 Dr Leroi przedstawiał, a mianowicie otrzymywał z perzu syrop w stosunku do części wagi, z syropu znowu równą ilość wódki, nadto z tejże rośliny wyrabiał mąkę ze 100 funtów 10 kwart. W ciągu ubiegłego roku w Paryżu, w omnibusach, fiakrach i w ogóle powozach publicznych, oprócz kosztowności i różnych przedmiotów, ilość pozostawionych przez zapomnienie pieniędzy wynosiła 495,174 fr., które w Prefekturze policji przez powożących złożono. Władza wynagradzając uczciwość tych ludzi corocznie udziela im nagrody. Omnibusów w Paryżu jest 537, dochód każdego z nich dziennie przecięciowo czyni 85 fr. 70 cent: Dziennie przebiegają one 52,000 kilometrów, to jest półtora raza obwód kuli ziemskiej. W ciągu roku przewożą 90,000,000 osób. W Londynie jest omnibusów 583, dochód dzienny każdego z nich wynosi 70 fr. 00 cent:, w ciągu roku przewożą 41,000,000 osób.

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…