„Kurjer Warszawski” nr 76

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
3 IV 1863

Telegram z Londynu datowany 1go b.m., donosi, że Palmerston poprzedniego dnia przemawiał trzykrotnie, śród największych oklasków, w Greenock i Glasgowie. Pomiędzy innemi oświadczył on, że Rząd trwać będzie w swej neutralności względem Ameryki, i że ma nadzieję utrzymania nienaruszonego pokoju z całą zagranicą.

Znaleziony w Brazylji przez jednego z Murzynów dyament, który wielkością swoją przechodzi znane dotąd Koch-i-Nory i Gwiazdy; tenże znalazca zamierza użyć na założenie osady wolnych murzynów.

Jutro zmiana lunacji, to jest pełnia, o godzinie 5 m. 33 rano, a z nią ma nastąpić i zmiana w stanie powietrza. Tak nam przynajmniej zapowiadają kalendarze, a co byłoby bardzo pożądanem, albowiem patrzeć w kwietniu na śniegi, nie zgadza się wcale z porządkiem rzeczy. Wiadomo wszystkim, że wczesne w tym roku ciepła wpłynęły niemało na rozwinięcie się roślinności; i że sasanki, fijołki i pierwiosnki już wychyliły swe główki z obsłonek, nie przewidując wcale pokrycia ich na nowo białym całunem zimy. Dla tego też dziwnem wydaje się dla oka, gdy wobec białych płatków sypiących się dość gęsto z nieba, niejeden przekupień zatrzymuje przechodnia, częstując go bukietem kwiatków, przyprószonych szronem. Nowa pełnia zmieni zapewne ten stan zimny, zwłaszcza gdy podczas jej trwania, mamy nawet pierwsze usłyszeć grzmoty.

Na zapytanie wielu osób, gdzie mieści się nowo otwarta w Warszawie fabryka cukrów owocowych na sposób angielski, pod firmą P. Henryka Glucksohn i Spółki, a której wyroby, pomimo zbyt krótkiego jej istnienia, zyskały już powszechne uznanie i wzięcie; oświadczamy, iż fabryka ta istnieje w domu (dawniej P. Kruzenszterna) przy ulicy Pięknej Nr 1713a przed zabudowaniami Doliny Szwajcarskiej. Nadmieniamy przytem, że zamówienia przyjmują się u P.M.W. Koliszera przy ul: Śto-Krzyzkiej Nr 1334 na wprost Jasnej.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…