„Kurjer Warszawski” nr 76

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
3 IV 1863

Telegram z Londynu datowany 1go b.m., donosi, że Palmerston poprzedniego dnia przemawiał trzykrotnie, śród największych oklasków, w Greenock i Glasgowie. Pomiędzy innemi oświadczył on, że Rząd trwać będzie w swej neutralności względem Ameryki, i że ma nadzieję utrzymania nienaruszonego pokoju z całą zagranicą.

Znaleziony w Brazylji przez jednego z Murzynów dyament, który wielkością swoją przechodzi znane dotąd Koch-i-Nory i Gwiazdy; tenże znalazca zamierza użyć na założenie osady wolnych murzynów.

Jutro zmiana lunacji, to jest pełnia, o godzinie 5 m. 33 rano, a z nią ma nastąpić i zmiana w stanie powietrza. Tak nam przynajmniej zapowiadają kalendarze, a co byłoby bardzo pożądanem, albowiem patrzeć w kwietniu na śniegi, nie zgadza się wcale z porządkiem rzeczy. Wiadomo wszystkim, że wczesne w tym roku ciepła wpłynęły niemało na rozwinięcie się roślinności; i że sasanki, fijołki i pierwiosnki już wychyliły swe główki z obsłonek, nie przewidując wcale pokrycia ich na nowo białym całunem zimy. Dla tego też dziwnem wydaje się dla oka, gdy wobec białych płatków sypiących się dość gęsto z nieba, niejeden przekupień zatrzymuje przechodnia, częstując go bukietem kwiatków, przyprószonych szronem. Nowa pełnia zmieni zapewne ten stan zimny, zwłaszcza gdy podczas jej trwania, mamy nawet pierwsze usłyszeć grzmoty.

Na zapytanie wielu osób, gdzie mieści się nowo otwarta w Warszawie fabryka cukrów owocowych na sposób angielski, pod firmą P. Henryka Glucksohn i Spółki, a której wyroby, pomimo zbyt krótkiego jej istnienia, zyskały już powszechne uznanie i wzięcie; oświadczamy, iż fabryka ta istnieje w domu (dawniej P. Kruzenszterna) przy ulicy Pięknej Nr 1713a przed zabudowaniami Doliny Szwajcarskiej. Nadmieniamy przytem, że zamówienia przyjmują się u P.M.W. Koliszera przy ul: Śto-Krzyzkiej Nr 1334 na wprost Jasnej.

Zobacz także

2 VI 1863

Wiadomości Zagraniczne. ANGLJA Londyn – Królewskie towarzystwo jeograficzne, wczoraj zebrało się na doroczne posiedzenie w Burhinton-House. Po otwarciu posiedzenia przez…

11 VI 1863

Berlin, 10. Czerwca. – Podanie londyńskiego Observera, że noty jednobrzmiące trzech mocarstw odeszły do Petersburga, zostało zbite przez dzienniki wiedeńskie.…

10 VI 1863

Z kraju odbieramy bolesne dla pojedynczych, pomyślne dla sprawy narodowej wiadomości. Przeciwnie najsmutniejsze dochodzą nas wieści z pola dyplomatycznego. W…