„Kurjer Warszawski” nr 76

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
3 IV 1863

Telegram z Londynu datowany 1go b.m., donosi, że Palmerston poprzedniego dnia przemawiał trzykrotnie, śród największych oklasków, w Greenock i Glasgowie. Pomiędzy innemi oświadczył on, że Rząd trwać będzie w swej neutralności względem Ameryki, i że ma nadzieję utrzymania nienaruszonego pokoju z całą zagranicą.

Znaleziony w Brazylji przez jednego z Murzynów dyament, który wielkością swoją przechodzi znane dotąd Koch-i-Nory i Gwiazdy; tenże znalazca zamierza użyć na założenie osady wolnych murzynów.

Jutro zmiana lunacji, to jest pełnia, o godzinie 5 m. 33 rano, a z nią ma nastąpić i zmiana w stanie powietrza. Tak nam przynajmniej zapowiadają kalendarze, a co byłoby bardzo pożądanem, albowiem patrzeć w kwietniu na śniegi, nie zgadza się wcale z porządkiem rzeczy. Wiadomo wszystkim, że wczesne w tym roku ciepła wpłynęły niemało na rozwinięcie się roślinności; i że sasanki, fijołki i pierwiosnki już wychyliły swe główki z obsłonek, nie przewidując wcale pokrycia ich na nowo białym całunem zimy. Dla tego też dziwnem wydaje się dla oka, gdy wobec białych płatków sypiących się dość gęsto z nieba, niejeden przekupień zatrzymuje przechodnia, częstując go bukietem kwiatków, przyprószonych szronem. Nowa pełnia zmieni zapewne ten stan zimny, zwłaszcza gdy podczas jej trwania, mamy nawet pierwsze usłyszeć grzmoty.

Na zapytanie wielu osób, gdzie mieści się nowo otwarta w Warszawie fabryka cukrów owocowych na sposób angielski, pod firmą P. Henryka Glucksohn i Spółki, a której wyroby, pomimo zbyt krótkiego jej istnienia, zyskały już powszechne uznanie i wzięcie; oświadczamy, iż fabryka ta istnieje w domu (dawniej P. Kruzenszterna) przy ulicy Pięknej Nr 1713a przed zabudowaniami Doliny Szwajcarskiej. Nadmieniamy przytem, że zamówienia przyjmują się u P.M.W. Koliszera przy ul: Śto-Krzyzkiej Nr 1334 na wprost Jasnej.

Zobacz także

17 IX 1863

WILNO. Donosiliśmy już nieraz o znacznej liczbie zbłąkanych wracających ustawicznie z różnych miejsc z band powstańczych ze szczeremi uczuciami skruchy.…

16 IX 1863

Wracam jeszcze do wyjazdu carewicza z Warszawy. Faktem jest, że oboje, on i małżonka, mocno byli przy wyjeździe rozczuleni. Według…

15 IX 1863

Paryż, 12 Września. – Wczoraj wieczorem przedstawiały bulewary włoskie i Passage de l’Opera osobliwszy widok. Chodniki od rogu ulicy Drouet…