„Kurjer Warszawski” nr 61

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
16 III 1863

ANGLJA. Londyn, 9go Marca. – Urzędowy program jutrzejszego ślubu Następcy tronu jest następny: Ślub odbędzie się o godzinie 12 1/2 w Kaplicy Windsorskiej Śgo Jerzego. Królowa znajdować się ma prywatnie na tej uroczystości. Ambassadorowie i inni Członkowie Ciała Dyplomatycznego, którzy otrzymają zaproszenie, zajmą galerję na północnej stronie Ołtarza; Ministrowie zaś na chórze. Kawalerowie orderu Podwiązki obecni będą na ślubie w strojach uroczystych. Goście Królewscy przeprowadzeni będą przez Mistrza ceremonji do chóru Kaplicy i tam zajmą, wskazane na stopniach Ołtarza, miejsca. Gośćmi tymi są: Maharadża Dulep-Singh, Xiążę Edward Sasko-Wejmarski, Xiążę Leiningen, Xiążę Holsztyn-Glucksburgski, Xiążę August Saxen-Koburg-Gota, Xczka Dagmar Duńska, Xiążęta Wilhelm i Fryderyk, Duńscy, matka narzeczonej z córką Xiężniczką Thyra i synem Xięciem Waldemarem. O 3 kwadranse na 12tą, przybędą: Xiężna Pruska z Xięciem Wilhelmem Pruskim, Xiążę Ludwik Heski z małżonką; Xiążęta Artur i Leopold angielscy, Xiężniczki Helena, Luiza i Beatrice, Xiężna Cambridge z córką, a za nimi Urzędnicy dworu. Za wejściem organy i kapela odegrają marsz Beethowena. Następnie Lord Szambelan uda się do krużganku wschodniego, dla przyjęcia Narzeczonego i przeprowadzających go Następcy tronu Pruskiego i Xięćia Saxen-Koburg-Gotha. O godzinie 12 przybędzie dostojna narzeczona w towarzystwie drużbów Xięcia Chrystjana Duńskiego i Xięcia Cambridge, wraz z orszakiem, a za jej wejściem muzyka odegra marsza Haendla i Józefa. Skoro narzeczona zajmie miejsce na chórze, po lewej stronie ołtarza, odśpiewany zostanie chorał, i rozpocznie się Nabożeństwo. Arcy-Biskup Canterbury, oraz Biskupi Londynu, Oxford, Winchester, Chester i Dziekan Windsorski, odprawią Nabożeństwo, a po pobłogosławieniu dostojnej pary, Arcy-Biskup zakończy ceremonję stosowną modlitwą. Przy wyjściu z Kaplicy odegrane będzie Alleluja Beethowena, z Góry Oliwnej. Nowo zaślubiona Para wraz z dostojnymi gośćmi, wróci do zamku, gdzie spisany zostanie protokół małżeństwa, poczem nastąpi śniadanie w St. Georgshalle.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…