Kurjer Warszawski, nr 61

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
15 III 1864

Oprócz wiadomości dochodzących do nas telegrafem i pocztą, otrzymaliśmy wprost od Gubernatora Cywilnego Gub. Warszawskiej wiadomość, że obwieszczenie JW. Namiestnika Królestwa, odczytane zostało włościanom w całym Powiecie Warszawskim. Najpierw odczytane było w dniu 26 Lutego (9 Marca) w Willanowie, o czem już czytelnikom naszym wiadomo. Nazajutrz przeczytano go w Marymoncie włościanom 9 okolicznych gmin; potem we wsi Młocinach sąsiednim włościanom 6 gmin; a w dniu następnym to jest 28 Lutego (11 Marca) w Mieście Błoniu 9 gminom; w Grodzisku 6 gminom; w Nadarzynie 8 gminom. W dniu zaś 29 Lutego (12 Marca) uroczysty akt ten odbył się we wsi Wawer, przy zebraniu się włościan 8 gmin, nareszcie w Jabłonnie ogłoszony został 5 gminom. Włościanie we wszystkich miejscowościach powyżej wymienionych, po wysłuchaniu tego obwieszczenia okazali serdeczną nie udaną radość wyrażając ją jednobrzmiącym z głębi serca płynącym okrzykiem: „Wiwat niech żyje Najjaśniejszy Cesarz“. Nabożeństwa stosowne do okoliczności w każdem miejscu, gdzie się Kościół znajdował, z całą ceremonją przynależną odbytemi zostały, a włościanie wszędzie tłumnie na nich się znajdowali. (Dz: P.) W rozkazach dziennych do Warszawskiej Wykonawczej Policji, z d. 29 Lutego (12 Marca) i 1 (13) Marca r. b., wymienieni są 43 właścicieli domów i procederzyści, skazani na kary pieniężne za przekroczenie przepisów stanu wojennego, oraz 66 utrzymującym dorożki także skazani na kary pieniężne za dorożki pozostające w nieporządnym stanie i odzież nie foremną. (Dz: P.) AMERYKA. New- York, 28go Lutego.- Komitet finansowy upoważnił rząd do zawarcia 200 miljonów 6-procentowej pożyczki.- Związkowi ponieśli na Floridzie pierwszą porażkę. Szczegółów jeszcze brak. Jenerał Sherman zajął po walce, Selma w stanie Alabama.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…