„Kurjer Warszawski” nr 43

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
23 II 1863

W Kolonji umarła niedawno temu jakaś stara panna. W testamencie przekazała każdemu uczestniczącemu na jej pogrzebie po 10 sr. gr. Wiadomość o tem lotem błyskawicy rozbiegła się po mieście, na pogrzebie znalazło się tysiące żebraków, ubogich i nieubogich, którzy za uświetnienie tej ceremonji rzeczywiście też oznaczoną summę odebrali.

Przed kilku miesiącami zostawione było u mnie przez M.R. pudełko z 6-cioma guziczkami z koralików w złoto oprawnych, do gorsu. – Prezentu tego, jako niezasłużonego, przyjąć nie mogę; że zaś M.R. odebrać go nie chce, składam go więc w Redakcji Kuryera na rzecz Warsz. Tow. Dobroczynności. – F.A.

Wczorajszy dzień należał do rzędu piękniejszych pod względem pogody, bo oprócz suszy zupełnej, mieliśmy także i nader łagodny stan powietrza, a którym tegoczesna odznacza się zima. Wiele też osób korzystał z tak pięknego dnia już to dla rzucenia okiem na Wisłę z Nowego Zjazdu, już dla przechadzki po mieście a szczególniej Nowym-Świecie

W dniu 19-tym Lutego, to jest w zeszły Czwartek po południu, zginęła młoda Wyżlica z pod Nru 1510, przy ulicy Sosnowej róg Złotej, maści dwie łaty kasztanowate, reszta białe, kasztanowato nakrapiane, zaś łapy mocno nakrapiane, przez czoło wązka strzałka, pod dolną szczęką cztery brodawki, uszy długie, koniec ogona biały, na szyi miała obrożę łańcuszkową żelazną, z takąż kłudeczką, przy tej znak mosiężny. Kto takową odprowadzi, lub wskaże miejsce gdzie się znajduje, pod Nr 19 mieszkania, otrzyma prócz podziękowań przyzwoitą nagrodę.

W dniu 20 b.m. wybiegł Wieprz maści białej, uszy stojące, nogi krótkie, zpod Nru 1400, przy ulicy Śto-Krzyzkiej i Marszałkowskiej. Uprasza się przeto łaskawego znalazcy o odprowadzenie za wynagrodzeniem. Jedna KROWA łysa wyszła z possessji Nr 1730 a przy ulicy Wiejskiej, na Frascati. Ktoby takową zajął, uprasza się dać znać do Rządcy lub Ogrodnika.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…