Kurjer Warszawski, nr 40

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
19 II 1864

Od dawnych bardzo czasów Włochy były ojczyzną nauk i sztuk pięknych. Między uczonymi nie sami tylko mężczyźni zajmowali pierwsze miejsca, ale także i kobiety, między innemi nąjsłynniejszemi, żyła w połowie 18go wieku Marja Agnezi, głęboka badaczka nauk ścisłych, a w szczególności wyższej matematyki. W r. 1750, miała tak już ustaloną sławę, że Benedykt XIV Papież upoważnił ją do wykładania wyższej matematyki po zmarłym jej ojcu Profesorze w Akademji Bolońskiej. Obecnie żyje w Rzymie sławna Astronomka P. Fabri-Scarpeltini. Uczona ta kobieta udowodniła postrzeżeniami przez nią uczynionemi w Rzymie od 1858 r. do połowy 1862, że wszelkie trzęsienia ziemi 23 razy przypadłe w przeciągu tych lat, w Rzymie zdarzyły się po największej części podczas pełni księżyca przed lub po niej. Postrzeżenia te uczonej Rzymianki potwierdziły w zupełności przypuszczenia astronomów dawniejszych, że między zmianami Xiężyca a trzęsieniem ziemi zachodzi ścisły związek. (...) Anglicy zabierają się z wielką uroczystością obchodzić pamiątkę urodzin Szekspira. - Włosi wczoraj w Pizie obchodzili takąż 300-letnią rocznicę Galileusza: w Maju zaś przypada 600-letni Jubileusz Danta. Stowarzyszenie pod nazwą tego wieszcza zawiązane, zamierza wystawić mu dwa pomniki w Neapolu i Florencji. Oprócz tego wychodzi w Florencji 3 razy na miesiąc pismo, wyłącznie poświęcone pamięci Danta i zajmujące się programatem owej jubileuszowej uroczystości. Podług ostatnich obliczeń w 1862 r., w Anglji skutkiem różnych wypadków, utraciło życie w kopalniach węgla 1133 osób, w kopalniach rudy żelaznej 705. Liczby te wyższe są daleko od takichże liczb w poprzednich latach, pomimo że władza i właściciele zakładów górniczych nie zaniedbują żadnych środków ostrożności aby zapobiedz nieszczęściom.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…